Kategoriat Arrow

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Recent Posts

Tags: Mainostaja, In-housing

Päivitetty: April 14, 2020

Markkinoinnin in-housingilla tarkoitetaan pääsääntöisesti sitä, että mainostajat kasvattavat omia kyvykkyyksiään digitaalisen markkinoinnin saralla hankimalla itselleen tarvittavat teknologiat ja osaamisen. Skaala on laaja. Joillekin yrityksille tämä voi tarkoittaa markkinointiteknologian ja datan omistajuutta, toisille sisällöntuotantoa, kolmansille kaikkea, sisältäen teknologian, tuotannon, mediasuunnittelun ja ostamisen. Aiemmin ulkoa ostetut palvelut tuotetaan kokonaan tai osittain omilla resursseilla.

Motiivit vaihtelevat yrityskohtaisesti, mutta toistuvia argumentteja ovat kasvava vaatimus mediaostamisen läpinäkyvyyteen, datan omistajuuden varmistaminen, riippumattomuus ulkopuolisista kumppaneista.

In-housing yleistyy, mutta tukea tarvitaan yhä

Trendi alkoi näkyä markkinassa muutama vuosi sitten ja nyt on nähtävissä, että enää markkinoinnin toimenpiteiden siirtäminen yrityksen sisälle ei ole ainoastaan suurin brändien ohimenevä suuntaus vaan myös pienemmät yritykset kasvattavat omia kyvykkyyksiään ja osaamistaan digitaalisessa markkinoinnissa.

Digiday ja Bannerflown yhdessä teettämän tutkimuksen mukaan 90% brändeistä ovat lähteneet inhousing-prosessiin luottavaisin mielin. Vaikka luottamus on korkea, kokevat he siitä huolimatta haasteita matkalla. 31% prosessiin lähteneistä koki in-housing prosessin menneen helposti, 44% taas koki, että matkalla oli haasteita, mutta se oli sen arvoista. Tutkimuksen mukaan 25%  taas olivat sitä mieltä, että haasteita oli paljon ja prosessi oli todellinen taistelu.

Tulokset puhuvat puolestaan siitä, että tukea tarvitaan. Omia tiimejä ja osaamista on kasvatettu, mutta edelleen esimerkiksi markkinointi-toimenpiteiden toteutukseen käytetään ulkoisia kumppaneita, jotka täydentävät omia resursseja. Etenkin siirtymävaiheessa kumppanien käyttäminen onkin hyvä tapa nopeuttaa toivottua muutosta.

In-housingin edut ja haasteet

Tutkimuksen mukaan viisi tärkeintä in-housingin kautta saavutettua hyötyä mainostajille olivat lisääntynyt läpinäkyvyys, kustannussäästöt, ketteryys sekä brändiviestien ja luovuuden parempi hallinta. Suurimpana haasteena mainostajat näkivät taas tuen ja luottamuksen puuttumisen sisäisiä päätöksiä tehdessä, osaamisen puutteen ja haasteet pätevän tiimin rakentamisessa, haasteet sisäisessä viestinnässä sekä resurssien, ohjelmallisen ostamisen osaamisen ja soveltuvien teknologioiden puutteen.

Kun mainostajilta kysyttiin, missä asoissa on entiten haasteita nousivat esille mm. digitaalisen markkinoinnin osaaminen, luova-ajattelu, organisointitaidot, alan kokemus sekä kyky tehdä montaa asiaa samanaikaisesti.

In-housingin vaikutukset?

Mainostajat kokevat, että markkinoinnin in-housing on tuonut heille kilpailuetua, sillä he pystyvät nopeampaan reagointiin sekä ovat saavuttaneet tiukemman kontrollin omasta datasta. Nopeuden ja datan avulla on pystytty parantamaan sijoitetun pääomantuottoja (ROI). In-housingin on myös mahdollistanut nopeamman regoinnin markkinoinnin trendeihin, parantanut oman datan hallintaa sekä tehostanut luovuutta. Paremman luovuuden mahdollistajana on nähty teknoloigia ja data. Monet mainostajat ovat kertoneet in-housingin myötä pystyvänsä hyödyntämään dataa paremmin kun aikaisemmin ja hyödyntävätkin sitä monipuolisemmin kuin koskaan aikaisemmin. In-housingilla on nähty olevan vakutusta myös tehokkuuteen ja tuottoisampiin yhteistöihin.

Omakohtaiset kokemuksemme in-housing projekteista ovat opettaneet, että oikeastaan teknologiat ja niiden integroinnit ovat prosessissa ehkä helpoin juttu. Henkilöstön kouluttaminen, osaajien löytäminen ja pitäminen, toiminnan mittareiden luominen ja prosessien hiominen vaatiikin sitten hieman enemmän aikaa ja panostuksia. Jos tarvitset apua, tukea tai koulutusta in-housing projektissanne olemme mielellämme avuksi. Lue lisää mainostajille suunnatuista palveluistamme täältä.

Suvi Leino
By: Suvi Leino

Responsible for marketing and communications at Relevant Digital.

 

Uusimmat blogi kirjoitukset: