Kategoriat Arrow

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Recent Posts

Tags: Privacy, GDPR, CMP, Julkaisija

Päivitetty: July 1, 2024

Digitaalisten palvelujen rahoitusmallit ovat viime vuosina olleet merkittävä keskustelunaihe, erityisesti tietosuojaan liittyvien huolten vuoksi. "Pay or Okay" -malli on noussut yhdeksi keskeiseksi ratkaisuksi. Se tarjoaa käyttäjille valinnanvapauden joko maksaa palvelusta tai antaa suostumuksensa tietojen keräämiselle ja mainonnalle. Tämä malli pyrkii tasapainottelemaan tulonhankinnan ja käyttäjien yksityisyydensuojan välillä.

 

Mitkä ovat “Pay or Okay” -mallin yleisimmät vaihtoehdot?

  • Spiegel.de: Käyttäjät voivat valita joko ilmaisen sisällön mainonnalla ja seurannalla tai maksullisen tilauksen, joka poistaa mainonnan ja seurannan. Tilaajille tarjotaan myös alennuksia muihin maksullisiin sisältöihin.
  • Rheinische Post: Tarjoaa kaksi erillistä sopimusvaihtoehtoa: vapaasti saatavilla olevan sisällön mainonnalla ja seurannalla tai maksullisen RP+-tilauksen, joka sisältää lisäsisältöä ja vähemmän mainontaa.
  • Meta (Facebook ja Instagram): Meta on ottanut käyttöön maksulliset tilaukset Euroopan talousalueella. Käyttäjät voivat valita, jatkavatko he palvelun käyttöä mainonnalla (suostumus) vai maksavatko tilauksen, joka poistaa mainonnan ja seurannan.

Yhdysvaltain markkinoilla on nähty myös vastaavia "Pay or Okay" -malleja, erityisesti suurempien yritysten keskuudessa. Esimerkiksi The New York Times ja YouTube Premium tarjoavat maksullisia tilauksia, jotka mahdollistavat mainoksettomuuden ja tietojen jakamisen välttämisen. Kalifornian kuluttajansuojalaki (CCPA) on samankaltainen kuin GDPR ja vaatii yrityksiä hankkimaan käyttäjiltä suostumuksen tietojen keräämiseen. Näiden säädösten myötä yhdysvaltalaiset yritykset mukauttavat tietokäytäntöjään vastaamaan tiukempia tietosuoja- ja läpinäkyvyysvaatimuksia, mikä pyrkii lisäämään kuluttajien luottamusta digitaalisiin palveluihin.


Mitä hyötyjä ja haasteita "Pay or Okay" -malli tarjoaa?

  • Hyödyt: Malli tarjoaa läpinäkyvämmän tavan käsitellä käyttäjien tietoja, mikä lisää luottamusta yrityksiin. Käyttäjät voivat itse päättää, miten he haluavat käyttää palvelua ja rahoittaa sen, mikä antaa heille enemmän valinnanvapautta ja hallintaa omiin tietoihinsa.
  • Haasteet: Tilausmaksut voivat olla este joillekin käyttäjille, rajoittaen pääsyä tärkeisiin palveluihin ja sisältöihin. Vaikka suostumus on annettu, tietojen keräämisen eettiset vaikutukset ovat edelleen huolenaihe. Yritysten on varmistettava, että käyttäjien tietoja käsitellään vastuullisesti. Pienemmät yritykset voivat kamppailla mallin tehokkaassa toteuttamisessa, sillä niillä ei välttämättä ole resursseja tarjota sekä maksullisia että ilmaisia vaihtoehtoja. Mallia on myös kritisoitu siitä, että se vääristää merkittävästi suostumusprosentteja ja ohjaa käyttäjien valintoja, mikä on kaukana aidosti “vapaasti annetusta” suostumuksesta.

 

Mitä sääntelyelimet sanovat "Pay or Okay" -mallista?

Euroopan unionin tuomioistuin (ECJ) vahvisti heinäkuussa 2023, että käyttäjille voidaan tarjota vaihtoehto, joka ei sisällä tietojenkäsittelytoimia, asianmukaista maksua vastaan. Tämä päätös, yhdessä Saksan tietosuojakonferenssin (DSK) ja Ranskan tietosuojaviranomaisen (CNIL) antamien lausuntojen kanssa, vahvistaa "Pay or Okay" -mallin laillisuuden tietyin ehdoin. Näihin ehtoihin kuuluu muun muassa selkeä vaihtoehto joko maksaa palvelusta tai antaa suostumuksensa tietojen keräämiselle ja mainonnalle. Lisäksi mallin on oltava läpinäkyvä ja sen on noudatettava tietosuojalainsäädännön vaatimuksia, kuten GDPR:n edellytyksiä käyttäjän suostumuksen vapaaehtoisuudesta ja tietojen käsittelyn minimoinnista.

EDPB lausunto ja sen vaikutukset: Huhtikuussa 2024 Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) julkaisi lausunnon suurten verkkopalvelualustojen käyttämästä "Pay or Okay" -mallista. EDPB totesi, että Meta ei voi käyttää 'Pay or Okay' -mallia henkilötietojen käsittelyyn mainontaa varten EU:ssa, koska se vaarantaa 'vapaasti annetun suostumuksen' käsitteen. Tämä lausuntoa on pidetty alkusoittona laajemmille keskusteluille 'Pay or Okay' -mallin laillisuudesta.

IAB Europe ja kritiikki: IAB Europe kritisoi, että EDPB, kanta on ristiriidassa EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa ja kuvaa väärin personoitua mainontaa ja "Pay or Okay" -mallia. EDPB:tä kritisoitiin myös siitä, että se olettaa personoidun mainonnan olevan yhteensopimatonta GDPR:n datan minimointi- ja reiluusperiaatteiden kanssa, ja ehdottaa, että tietosuojaoikeudet voisivat muuttua premium-palveluksi. Lisäksi EDPB ehdotti, että palveluntarjoajien tulisi tarjota käyttäjille mahdollisuus käyttää palvelua ilmaiseksi ilman käyttäytymiseen perustuvaa mainontaa, jotta voitaisiin varmistaa asianmukaisen suostumuksen saaminen. Tämä ehdotus nähtiin epäkäytännöllisenä, pakottaen yritykset potentiaalisesti toimimaan tappiolla ja sivuuttaen tasapainon tietosuojaoikeuksien ja liiketoiminnan vapauden välillä. IAB Europe vaatii julkista konsultaatiota kehittääkseen tasapainoisempia ohjeistuksia, varmistaen, että sidosryhmien huolet huomioidaan.

ICOn näkemykset: Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomainen ICO on myös jakanut omia näkemyksiään ”Pay or Okay” -mallista. ICO on korostanut, että mallin on noudatettava GDPR:n periaatteita, erityisesti vapaasti annetun suostumuksen vaatimusta. He ovat painottaneet, että suostumuksen on oltava vapaaehtoinen, tietoinen ja yksiselitteinen, ja että käyttäjille on tarjottava todellinen vaihtoehto ilman painostusta maksaa palvelusta tai hyväksyä tietojen kerääminen ja mainonta. ICO on myös maininnut, että vaihtoehtojen tarjoaminen käyttäjille ei saa asettaa kohtuuttomia esteitä tai taloudellisia rasitteita, jotka voivat vaikuttaa suostumukseen.

Euroopan komissio: Heinäkuussa 2024 Euroopan komissio esitti alustavia näkemykisiä siitä, että Metan "Pay or Okay" -malli ei täytä Digital Markets Actin (DMA) vaatimuksia. Komission mukaan malli pakottaa käyttäjiä antamaan suostumuksensa henkilötietojensa yhdistämiseen, ilman että heille tarjotaan vähemmän personoitua, mutta vastaavaa vaihtoehtoa. Tämä rikkoo DMA:n säännöksiä, sillä Meta ei anna käyttäjille mahdollisuutta todella vapaaseen suostumukseen. Komissio jatkaa tutkimuksiaan ja voi vaatia Metalta toimenpiteitä käytäntöjensä korjaamiseksi tai määrätä merkittäviä sakkoja rikkomuksista.


"Pay or Okay" -mallin tulevaisuuden näkymät

"Pay or Okay" -mallin odotetaan yleistyvän tulevaisuudessa, kun yritysten on tasapainotettava tulonhankinta ja eettiset tietokäytännöt varmistaakseen käyttäjien yksityisyyden kunnioittamisen.

Yhteiset arviointikriteerit ja läpinäkyvyys ovat keskeisiä, jotta mallin laillisuus voidaan taata ja jotta sitä voidaan soveltaa yhtenäisesti kaikille digitaalisille palveluille. “Pay or Okay” -mallin odotetaan kehittyvän edelleen vastaamaan lainsäädännön ja kuluttajien kasvaviin vaatimuksiin Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa. Tulevaisuudessa malli voi toimia esimerkkinä siitä, kuinka digitaalinen talous voi tasapainottaa taloudelliset tavoitteet ja käyttäjien tietosuojan, edistäen samalla innovaatioita ja parempia käyttäjäkokemuksia.

Lisätietoja "Pay or Okay" -mallista: Voit lukea lisää Federal Association of the Digital Economyn (BVDW) markkinaennuste tarjoaa lisää tietoa. Katsaus tarkastelee laajasti eri malleja, niiden laillisuutta eri näkökulmista sekä muiden sidosryhmien kantoja. Se tarjoaa myös yleiskatsauksen tulevista kehityssuunnista. Yhdistys pyrkii osallistumaan nykyiseen keskusteluun Euroopan tietosuojaneuvoston (EDPB) ja Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomaisen (ICO) kanssa käynnissä olevista kehityksistä.

Suvi Leino
By: Suvi Leino

Responsible for marketing and communications at Relevant Digital.

BLOGI

Uusimmat blogissa