RELEVANT DIGITAL - BLOGI

Ajankohtaisia poimintoja verkkomedian kehittämisestä ja verkkomainonnasta

Kategoriat

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Viimeisimmät

Tags: Data, Mainostaja, Mainonnan kohdentaminen

Data on yksi tärkeimmistä onnistuneen markkinoinnin vetureista. Markkinoijan yksi suurimmista haasteista kiteytyykin datan ymmärtämiseen, priorisointiin sekä käyttökelpoiseksi saattamiseen. Se minkälaisesta datasta on sinulle markkinoijana eniten hyötyä riippuu nykytilanteesta sekä tavoitteistasi. Haluatko keskittyä uusien asiakkaiden hankintaan vai kasvattaa olemassa olevien asiakkaisen ostoja tai ehkä molempia? Tässä tekstissä avaamme, mitä eri datatyypit tarkoittavat ja miten niitä voidaan hyödyntää markkinoinnissa.

Mitä on 1st party data?

1st party data eli ensimmäisen osapuolen data on tietoa, jota keräät suoraan omasta yleisöstä tai asiakkaista. Siihen lukeutuu esimerkiksi:

 • Käyttäytymiseen, toimintaan tai kiinnostukseen perustuva data, joka on kerätty verkkosivustolta tai sovelluksesta
 • CRM
 • Tilaustiedot
 • Suoritetut tutkimukset
 • Asiakaspalautteet

Ensimmäisen osapuolen data kerätään suoraan omasta yleisöstä ja asiakkaista ja se on useimmiten markkinoijalle kaikkein arvokkainta. Sitä on myös suhteellisen helppo kerätä ja hallita, varsinkin jos käytössä on Data management system (DMP). Ensimmäisen osapuolen dataan liittyvät tietosuojahuolet ovat vähäisiä, koska tiedät tarkalleen, mistä data on peräisin ja omistat sen itse. Ensimmäisen osapuolen datan hallinta ja hyödyntäminen tulisi olla jokaiselle yritykselle ensisijainen tavoite, jos haluaa kasvattaa myyntiä ja hyödyntää arvokasta tietoa asiakassuhteiden syventämisessä ja sitouttamisessa.

Ensimmäisen osapuolen datan avulla voidaan esimerkiksi:

 • Ennustaa tulevaa
 • Analysoida, minkälaisia asiakkaasi ovat
 • Personalisoida sisältöä ja mainontaa
 • Uudelleen kohdentaa mainontaa

Datan tarkkuus ja merkityksellisyys mahdollistaa luotettavien yleisön käyttäytymiseen perustuvien mallien ennustamisen. Vaikka oma yleisö olisi suhteellisen pieni, voi ensimmäisen osapuolen tiedoista tehdä arvokkaita oivalluksia. Koska ensimmäisen osapuolen data perustuu useimmiten olemassa oleviin asiakkaisiin on se avainasemassa silloin kun halutaan tehdä uudelleen markkinointia eli kohdentaa mainontaa niille, jotka ovat ostaneet tai vierailleet sivustolla jo aikaisemmin. Ensimmäisen osapuolen datan avulla voit myös vaikuttaa asiakaskokemukseen ja sitotumiseen personoimalla mainontaa ja sivuston sisältöä.

Mitä on 2nd party data?

2nd Party data eli toisen osapuolen data on jonkun toisen ensimmäisen osapuolen dataa. Data kerätään myyntiin suoraan toiselta osapuolelta, jolloin datan lähde tiedetään jo voidaan olla varmoja datan tarkkuudesta. Toisen osapuolen data on siis laadultaan samanlaista kun ensimmäisen osapuolen data, mutta lähde on joku muu kuin oma yleisö. Datanlähteet ovat hyvin samankaltaisia kun ensimmäisen osapuolen datassa:

 • Toiminta verkkosivulla
 • Mobiilisovellusten käyttö
 • Asiakastutkimukset

Toisen osapuolen data voi olla erittäin arvokasta yrityksesi markkinoille, jos vaan löydät itsellesi soveltuvaa dataa. Toisen osapuolen datassa on paljon samaa potentiaalia kun ensimmäisen osapuolen datassa, mutta se luo laajemmat mahdollisuudet kun pelkän ensimmäisen osapuolen datan hyödyntäminen. Koska datan lähde tiedetään, voidaan varmistua sen korkeasta laadusta. Toisen osapuolen datan käyttö on avointa ja hallinnoit itse, mitä dataa ostat ja hyödynnät. 

Toisen osapuolen datan avulla voidaan esimerkiksi:

 • Laajentaa arvokasta dataa
 • Tavoittaa uusia yleisöjä
 • Ennustaa käyttäytymistä
 • Rakentaa asiakassuhteita
 • Auttaa yritystäsi kasvamaan

Vaikka ensimmäisen osapuolen data on korkealaatuista, et välttämättä pysty saavuttamaan toivottua mittakaavaa pelkästään omalla datallasi, varsinkin jos datan määrä on vähäinen. Toisen osapuolen datan avulla pystyt tavoittamaan enemmän toivotunlaisia yleisöjä laadusta tinkimättä. Toisen osapuolen datasta on hyötyä myös silloin, kun haluat tavoittaa yleisöä, joka ei ole omaa tai löytää lisää uusia potentiaalisia asiakkaita. Samaan tapaa kun ensimmäisen osapuolen datasta myös toisen osapuolen datasta voidaan ennustaa käyttäytymismalleja. Toisen osapuolen datan hyödyntäminen, johtaa väistämättä datakumppanuuteen, joka auttaa yritystäsi kasvamaan.

Mitä on 3rd party data?

3rd party data eli kolmannen osapuolen data on dataa, jota ostat ulkopuolisista lähteistä, jotka eivät ole datan alkuperäisiä kerääjiä. Kolmannenosapuolen toimijat keräävät suuria datamassoja, jalostavat ja myyvät dataa eteenpäin. Palveluntarjoajat kategorisoivat dataa, joka perustuu esimerkiksi yleisön käyttäytymiseen ja kiinnostuksen kohteisiin sekä demografisiin tietoihin kuten ikään ja sukupuoleen. Kolmannen osapuolen datayleisöjen nimi ja sisältö vaihtelevat palveluntarjoajien välillä, joten sinun on ymmärrettävä, mitä ostat ja mistä data on kerätty ennen kun lisäät sen kampanjaan. 

Kolmannen osapuolen dataa ostetaan ja myydään ohjelmallisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se tapahtuu nopeasti ja yleensä laajassa mittakaavassa. Haittapuoli kolmannen osapuolen datassa on, ettei datan lähde ole ostajan tiedossa. Dataan ei myöskään ole yksinoikeutta, joka tarkoittaa sitä, että myös kilpailijoilla on mahdollisuus hyödyntää samaa dataa. Kolmannen osapuolien datan määrän ja ulottuvuuden ansioista voit käyttää sitä laajentamaan yleisöäsi ja saada syvällisempää tietoa heidän käyttäytymisestään ja kiinnostuksen kohteistaan. 

Kolmannen osapuolen datan avulla voidaan esimerkiksi:

 • Rikastaa ensimmäisen osapuolen dataa
 • Laajentaa yleisöä
 • Löytää uusia yleisöjä

Vaikka itse kerätty data on yritykselle yleensä kaikkein arvokkainta sen tarkkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden takia on sen määrä usein melko rajallinen. Laaja skaala onkin yksi kolmannen osapuolen datan hyödyntämisen positiivisia puolia. Kun olet tunnistanut oman yleisösi, voit tavoittaa lisää samankaltaisia yleisöjä kun nykyiset asiakkaasi. Kolmannen osapuolen datan haasteena on se, että jos datan lähdettä ei tiedetä ei voida olla varmoja myöskään datan luotettavuudesta tai siitä noudetaanko sen keräämisessä voimassa olevia lakeja ja suosituksia.

Bonus – 0 party data

Markkinoijat voivat tietää asiakkaiden mieltymyksistä ja ostoaikeista keräämällä tietoja, jotka kuluttaja jakaa proaktivisesti itse. Tätä tietoa kutsutaan nolla osapuolen dataksi. Sen sijaan, että tehtäisiin päätelmiä ja oletuksia, kysytään suoraan asiakkailta itseltään. Jos asiakkaat luottavat yritykseen ja arvostavat sitä, ovat he usein mielellään vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa ja jakavat tietoa. Ostosuunnitelmat ja mieltymykset auttavat rakentamaan kuvan siitä, kuka asiakas on. Nolla osapuolen datan avulla voidaan rakentaa suoria suhteita asiakkaisiin ja räätälöidä paremmin markkinointia, palveluita sekä tarjouksia. Parhaiten nolla osapuolen dataa kerätään tarjoamalla asiakkaalle vuorovaikutteisia kokemuksia.

Yleisesti ottaen suurin ero 1. 2. ja 3. osapuolen datan välillä on kompromissi laadun ja kattavuuden välillä. Datan hyödyntäminen on helppoa, sinun täytyy vain määritellä omat tavoitteesi ja uskaltaa kokeilla.

Haluatko aloittaa datan hyödyntämisen?

Autamme sinua hyödyntämään dataa markkinoinnissa. Voimme auttaa kehittämään nykyisiä toimintatapoja tai auttaa sinut alkuun datan hyödyntämisessä. Jos sinulla on mitä vaan kysyttävää minkä vaan osapuolen datan hyödyntämisestä markkinoinnissa autamme mielellämme. Tässä muutama esimerkki palveluistamme:

Yleisöanalyysin avulla voit löytää yleisöäsi (arvokas 1st party data) yhdistäviä piirteitä ja profiloida yleisöstä asiakasryhmiä. Analysoitua yleisöä voidaan hyödyntää uusasiakashankinnassa peilaamalla omaa yleisöä suurempaan datamassaan löytäen sieltä lisää yleisöä, jossa korostuu samat ominaisuudet kuin olemassa olevassa asiakkaissa ja yleisössä. Jos olet kiinnostunut teettämään yleisöanalyysin sivustosi tai asiakkaasi sivuston kävijöistä ja haluat löytää uusia asiakkaita ja aloittaa datan hyödyntämisen markkinoinnissa, jätä meille yhteydenottopyyntö täällä.

Relevant Audience on datanmarkkinapaikka, joka tarjoaa mainostajille yleisöjä, jotka perustuvat datakumppanien ensimmäisen osapuolen dataan. Datan lähteet ovat laadukkaita ja luotettavia ja mukana olevat kumppanit ovat itse määrittäneet, minkälaisia yleisöjä heidän datastaan myyntiin on rakennettu. Datakumppaneita Audiencessa on mukana lukuisia, joka mahdollistaa laajan yleisötarjonnan. Relevant Audiencen valmiisiin yleisöihin voit tutustua Segment Finderissamme.

Suvi Leino
By: Suvi Leino

Responsible for marketing and communications at Relevant Digital.

ADD SUBHEADING

Recent Blog Posts