Kategoriat

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Viimeisimmät

Tags: Julkaisija, Header Bidding, Ad Serving, Ohjelmallinen, Tuottojen kasvattaminen, Relevant Yield

Päivitetty: May 6, 2024

Myyntidata on korvaamaton resurssi mainosmyynnissä, tarjoten arvokasta tietoa hyödynnettäväksi monella tavalla. Se ei ainoastaan auta ennustamaan tulevaa mainosmyyntiä, vaan myös mm. mahdollistaa suorituskyvyn vertailun, hinnottelustrategioiden optimoinnin sekä potentiaalisten mainostaja-asiakkaiden tunnistamisen.

Tässä tekstissä käymme tarkemmin läpi, miten voit julkaisijana hyötyä myyntidatasta mainosmyynnissä.

 

Miten ennustaa mainonnan myyntiä?

Ennustaminen on keskeinen osa mainonnan myyntiä, ja myyntidata tarjoaa vankan perustan tulevaisuuden suunnittelulle. Analysoimalla aiempia myyntitietoja ja trendejä voidaan tunnistaa kausittaisia vaihteluita, asiakkaiden käyttäytymismalleja ja muita tekijöitä, jotka vaikuttavat myyntiin. Tämä mahdollistaa tarkempien ennusteiden tekemisen ja paremman varautumisen tuleviin myyntitapahtumiin. 

Useimmiten mainosmyynnin vastuuhenkilöiden täytyy pystyä ennustamaan myyntejä budjetointia varten. Esimerkiksi voit kuvitella tilanteen, jossa olet vastuussa mainosmyynnistä ja sinun on laadittava budjetti seuraavalle vuosineljännekselle. Myyntidataa analysoimalla voit tunnistaa, kuinka eri mainostajat ovat ostaneet mainostilaa aiemmin vastaavaan aikaan ja millaisia kampanjoita he ovat toteuttaneet. Näiden tietojen perusteella voit tehdä ennusteita tulevista myyntituloista ja mukauttaa budjettia sen mukaisesti. Ennustaminen käy helpommin, kun käytössäsi on työkalu, joka pystyy automaattisesti laskemaan ennusteen myyntidataa hyödyntäen.

 

Miten vertailla mainosmyynnin suorituskykyä?

Mainosmyynnin suorituskyvyn vertaileminen on olennaista liiketoiminnan kehityksen kannalta. Vuosien välinen vertailu antaa nopeasti käsityksen siitä, miten myynti on kehittynyt suhteessa edellisvuoteen. Esimerkiksi mainosmyynnistä vastuussa olevana henkilönä sinun on olennaista tietää suorituuko myynti paremmin vai heikommin kun edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Lisäksi on olennaista tarkastella, mistä mahdolliset muutokset ovat peräisin - suorat myynnit, diilit vai ohjelmallinen mainonta - ja miten näiden osuuksien suhde on muuttunut vuodesta toiseen. Vertailua voi laajentaa myös SSP- ja sivustotasolle, mikä mahdollistaa tarkemman kuvan mainosmyynnin suorituskyvystä. Esimerkiksi voit analysoida täyttöasteen (fillrate) vaihteluita eri ajanjaksoina selvittääksesi, johtuuko muutos lisääntyneestä inventaarista vai onko myyntiaste poikkeava suhteessa vertailuajankohtaan. Näiden tietojen avulla voit tunnistaa vahvuudet ja heikkoudet mainosmyynnin suorituskyvyssä sekä tehdä tarvittavia muutoksia strategioihin ja toimintatapoihin.

 

Miten optimoida hinnoittelustrategioita?

Myyntidata tarjoaa mahdollisuuden tarkastella menneitä hintoja ja niiden vaikutusta myyntiin. Kuvitellaan, että olet vastuussa digitaalisen mediayhtiön mainosmyynnin optimoinnista. Myyntidataa hyödyntämällä voit tarkastella, miten eri hinnoittelustrategiat ovat vaikuttaneet myyntiin ja asiakkaiden käyttäytymiseen.

Esimerkiksi voit analysoida ohjelmallisen myynnin keskimääräisiä eCPM-hintoja edellisvuoden vastaavana ajankohtana ja verrata niitä nykyiseen tilanteeseen. Näiden tietojen avulla voit määrittää pohjahinnat (floorprice) optimaaliselle tasolle, joka houkuttelee asiakkaita ja samalla maksimoi myyntituloja. Lisäksi myyntidata paljastaa hintojen vaihtelut eri markkinaolosuhteissa ja asiakassegmenteissä, mikä tarjoaa mahdollisuuden sopeuttaa hinnoittelua joustavasti eri tilanteisiin.

Esimerkiksi voit huomata, että tietyissä markkinaolosuhteissa asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän tietyistä mainospaikoista, mikä antaa sinulle mahdollisuuden optimoida hinnoittelustrategiaasi ja maksimoida tuotot.

 

Miten löytää potentiaalisimmat mainostaja-asiakkaat?

Hyödyntämällä myyntidataa voidaan tunnistaa potentiaalisimmat mainostaja-asiakkaat. Analysoimalla aiempia mainosmyyntitietoja ja kampanjatoteutuksia voidaan selvittää, mitkä asiakkaat ja markkinasegmentit ovat tuottaneet parhaat tulokset. Tämä auttaa suuntaamaan myyntiponnistelut entistä tehokkaammin niille asiakkaille, joilla on suurin potentiaali tuoda lisäarvoa ja kasvattaa myyntiä.

Esimerkiksi myyntitiimit voivat tarkastella, ovatko heidän omat mainostaja-asiakkaansa tehneet ostoja (suora, ohjelmallinen, diilit) kuin edellisinä vuosina, ja olisiko järkevää lähestyä joitakin näistä mainostajista uuden kampanjan käynnistämiseksi. 

Lisäksi myyntidata auttaa tunnistamaan trendejä eri vuodenaikojen mukaan ja asiakaskäyttäytymisen muutoksia. Näin myynti pystyy ennakoivasti olemaan yhteydessä sen toimialan mainostajiin, joille esimerkiksi syksyllä alkavat kampanjat ovat tyypillisiä. Myyntidata mahdollistaa ennakoivan strategian luomisen ja paremman varautumisen tulevaan.Relevant Yieldin avulla hyödynnät myyntidataa

Myyntidatan hyödyntäminen vaatii tehokkaita työkaluja datan keräämiseen, analysointiin ja visualisointiin. Emme ainoastaan tarjoa SAAS-ratkaisuja julkaisijoille ja mainonnan myyntiverkostoille, vaan hyödynnämme niitä myös omassa toiminnassamme.

Pyysimme toimitusjohtajaamme, Petri Kokkosta, jakamaan, miten hän päivittäisessä työssään hyödyntää Relevant Yieldin dataa:

"Kokonaisuudessaan Relevant Yield tarjoaa minulle selkeän ja kattavan näkymän mainosmyynnin tilanteeseen ja suorituskykyyn. Year-to-year -näkymästä saan nopeasti käsityksen siitä, miten mainosmyynti suoriutuu tällä hetkellä. Kasvuprosenttien avulla voin seurata myynnin trendejä ja vertailla eri myyntikanavien, kuten suoran myynnin, diilien ja ohjelmallisen mainonnan osuuksia. Lisäksi saitti- ja SSP-kohtainen suorituskyky näkyy selkeästi, mikä helpottaa mahdollisten poikkeamien havaitsemista ja korjaamista.

Lisäksi mahdolliset muutokset, kuten uudet prebid-version päivitykset, voidaan tallentaa muistiinpanoihin, jolloin pystyn helposti arvioimaan muutoksen mahdollisia vaikutuksia myyntiin. Visuaalisen näkymän avulla voin nopeasti havaita, jos jokin sivusto menettää myyntiään ja tarvitaan toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Mainostajapuolen panostukset ovat myös näkyvillä raporteissa, mikä antavat minulle arvokasta tietoa siitä, miten eri toimialat ostavat mainontaa. Esimerkiksi matkailun paluu näkyy selvästi nykyisessä tilanteessa. Jos työskentelisin myynninjohdossa, hyödyntäisin ehdottomasti myös Relevant Yieldin tarjoamaa arvokasta tietoa sekä omien asiakkaitteni että heidän kilpailijoidensa ostokäyttäytymisestä. Tämä tieto olisi korvaamatonta tiimin suorituskyvyn arvioinnissa ja myynnin tukemisessa.”

 

Miten itse pystyt hyödyntämään dataa mainosmyynnissä? 

Sukella syvemmälle Relevant Yieldin tarjoamiin mahdollisuuksiin kehittää datan hyödyntämistä, inventaarin kaupallistamista ja raportoinnin tasoa. Olemme täällä innokkaina tukemassa menestystäsi. Jos haluat kuulla lisää, ota rohkeasti yhteyttä!

Suvi Leino
By: Suvi Leino

Responsible for marketing and communications at Relevant Digital.

BLOGI

Uusimmat blogissa