Kategoriat

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Viimeisimmät

Tags: Julkaisija, Relevant Digital, Tuottojen kasvattaminen, Relevant Yield

Päivitetty: August 22, 2023

Ohjelmallisen mainonnan myynnissä menestyminen vaatii julkaisijoilta jatkuvaa innovointia niin teknologian kuin työkulttuurinkin osalta. Kaikki pyrkivät pysymään kehityksen kärjessä – mutta kuinka se onnistuu käytännössä?

 

Relevant Digitalilla uskomme vakaasti, että mainonnan myynnin ja adops-toimintojen tiivis yhteistyö on keskeistä ohjelmallisen mainonnan myynnissä menestymiselle. Emme näe näitä kahta toimintoa erillisinä, vaan synergisinä tekijöinä, jotka vahvistavat toisiaan. Tämän tekstin tarkoitus on auttaa sinua hahmottamaan, kuinka yhdistää myynti ja toiminnot viiden innovatiivisen lähestymistavan avulla. Haluamme tarjota sinulle syvällisiä oivalluksia, kannustusta ja konkreettisia toimenpiteitä tukemaan menestystä.

Olemme sanoneet sen jo aiemmin, ja sanomme sen uudelleen: oikeilla työkaluilla ja jatkuvalla innovaatiolla voit nostaa suorituskykysi aivan uusiin ulottuvuuksiin.


1. Vahvista yhteistyötä tiimien välillä

Organisaation sisällä eri tiimit ovat perinteisesti saattaneet toimia omina siiloinaan ilman syvällisempää yhteistyötä. Vaikka myyntitiimin päätehtävänä onkin myydä, heidän eivät suinkaan pitäisi olla yksin vastuussa myyntiprosessista. Olemme huomanneet, että menestyneimmillä julkaisijoilla on yksi yhteinen nimittäjä: mainosoperaatioiden asiantuntijat sekä tuoton optimoinnin asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti mainonnan myyntistrategioiden luomiseen.

Digitaalisen mainonnan myyntitiedon kohdalla BI- ja AdOps-tiimit hallitsevat useimmiten suoraa pääsyä näihin tietoihin, koska he vastaavat datan keräämisestä ja käsittelystä. Tämän vuoksi myyntitiimin on toisinaan tarpeellista kääntyä teknisten tiimien puoleen saadakseen tarkempaa tietoa mainostuloista ja inventaarista. Vaikka tämä saattaisi vaatia vain muutamia, tai jopa kymmeniä, Slack-viestejä, se lisää odotusaikaa prosessiin ja vie resursseja, vähentäen samalla teknisten tiimien mahdollisuutta antaa panostaan mainosmyynnin tehostamiseen.

Murskaa organisaation sisäiset siilot ottamalla käyttöön yhteinen, selkeä ja kaikille osastoille helposti saavutettava alusta, josta voidaan seurata mainonnan myyntiä ja kaikkia sen eri tunnuslukuja! Tämä rohkaisee ideointia ja tiivistä yhteistyötä AdOpsin, tuottojen hallinnan, myyntijoukkojen sekä RevOpsin/CRO:n kesken. Kun datan saamiseksi ei tarvitse enää kääntyä tiettyjen henkilöiden puoleen, tiimit pystyvät työskentelemään entistä sujuvammin, hyödyntäen yhteisiä näkemyksiä ja välttäen päällekkäistä työtä.

 

2. Viljele tietojohtamisen kulttuuria

Digitaalinen aikakausi on korostanut datan merkitystä päätöksenteossa. Pelkkä data ei kuitenkaan riitä; sen todellinen arvo ilmenee sen pohjalta syntyvissä oivalluksissa. Kun dataa on saatavilla enemmän kuin koskaan, on välttämätöntä vahvistaa kulttuuria, jossa jokainen tiimin jäsen – riippumatta roolistaan – osaa tulkita dataa oikein.

Keskittämällä mainosmyynnin tiedot helposti ymmärrettävään muotoon, julkaisijat mahdollistavat tiiminsä syventymisen olennaisiin mittareihin. Tietolukutaitoisen ympäristön edistäminen tarkoittaa, että ideat ja oivallukset eivät synny pelkästään ylhäältä käsin, vaan ne voivat pulpahtaa esiin mistä tahansa organisaation osasta. Myyntihenkilö voi huomata trendin, joka ei ollut aiemmin havaittavissa, tai AdOps-tiimin jäsen voi huomata tehottomuuden myyntiprosessissa - ja kaikki tämä samasta datalähteestä. 

Olennainen seikka ei ole pelkästään tarjota pääsyä tietoihin, vaan varmistaa, että tiimit pystyvät ymmärtämään ja toimimaan datan perusteella. Kun tiedot ovat kaikkien saatavilla, luodaan ilmapiiriä, jossa tiimin jäsenet ovat aloitteellisia, uteliaita ja jatkuvasti valmiita etsimään optimointimahdollisuuksia. Tämän seurauksena julkaisijat voivat taata, että he tekevät päätöksiä datan perusteella ja samalla kehittävät työvoimaa, joka on uteliasta, sitoutunutta ja valmis hyödyntämään dataa innovatiivisilla tavoilla.

 

3. Tarjoa tiimeille se data, jota he todella tarvitsevat

Esimerkiksi ylin johto ja ohjelmallisten operaatioiden päälliköt voivat tarvita työssään toistaan poikkeavaa tietoa. Sama voi päteä myös mainosmyyntitiimien jäseniin. Työskennellessämme suurten kustantajien kanssa, jotka hallinnoivat useita myyntitiimejä ja monia eri verkkosivustoja, olemme huomanneet tämän. Entä jos antaisimme jokaiselle mahdollisuuden laatia omat raporttinsa sisältäen heille olennaista tietoa? Vahvan datanlukutaidon myötä jokainen tietää tarkasti, mitä tietoa heidän työnsä tehokkuuden maksimoimiseksi tarvitaan.

Räätälöidyt roolikohtaiset raportit parantavat tehokkuutta ja joustavuutta. Oli sitten kyse myyntitiimistä, joka tarvitsee kampanjan tulostietoja esitykseensä, tai CRO:sta ennusteiden perässä, tiedonhaun tulee olla heille sujuvaa. Räätälöinnin ja keskitetyn datan yhdistäminen tehostaa olennaisten tietojen seurantaa, lisää itsenäisyyttä ja takaa yhdenmukaisen tiedon saatavuuden kaikille.

Mutta tiedätkö mikä on vielä vaikuttavampaa? Henkilökohtaiset hälytykset. Nämä räätälöidyt ilmoitukset tiedottavat asianomaisille heti, kun havaitaan muutoksia tai kun mittarit ylittävät määritellyt rajat. Tämä mahdollistaa entistä nopeamman reagoinnin markkinoiden muutoksiin ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin, vahvistaen organisaation ketteryyttä ja toiminnan tehokkuutta.

AdOps- ja Yield-tiimien olisi hyvä saada räätälöidyt hälytykset vikojen korjausta ja optimointia varten. Koska eri tiimit hyödyntävät samaa dataa omilla tavoillaan, räätälöivät hälytykset ovat käytännön kannalta paras vaihtoehto.  

 

4. Tee data yhteensopivaksi muiden työkalujen kanssa

Voitko tuoda mainosmyynnin tietoja CRM-järjestelmääsi vaivattomasti? Joskus raportointialustat voivat olla hankalia integroida organisaation muihin työkaluihin joustamattoman rakenteensa vuoksi. Siksi kannattaa harkita sellaisia, jotka automatisoi työläät manuaaliset tehtävät tarjoten samalla joustavuutta. 

Kuvittele raportointityökalu, joka antaa sinun liittää mainostajan ja ostajan tiedot suoraan CRM-järjestelmääsi. Mieti, kuinka paljon se voisi vähentää päänvaivaa ja säästää aikaa? Tietojen siirtoon eri järjestelmien välillä liittyy aina riskejä. Saatavilla oleva tiedon tulisi olla paitsi ajantasaista myös luotettavaa ja tarkkaa.

On viisasta valita monipuolisia ja kattavia työkaluja. Useiden erilaisten työkalujen käyttö voi sekoittaa ja monimutkaistaa prosesseja, sillä jokaisella työkalulla on omat erityispiirteensä. Yksinkertaistamalla työkaluja ja prosesseja voit paitsi tehostaa toimintaa, myös säästää kuluissa ja ylläpidossa.

 

5. Työolosuhteet tukevat kestävää kasvua

Organisaation kestävä kasvu edellyttää, että sen työntekijät ovat onnellisia ja tyytyväisiä. Panostus henkilöstöön on yhtä arvokasta kuin investoinnit teknologiaan. Jatkuvasti kehitetään uusia ohjelmistoja, jotka tehostavat toimintaa ja parantavat tuottavuutta ja tuloja. Toisinaan kuitenkin vähemmän voi olla enemmän.

Liian monen erilaisen työkalun käyttö voi lisätä stressiä ja sekaannusta työkavereidesi keskuudessa. Tämän seurauksena työn laatu ei parane, ja paljon rahaa voi mennä hukkaan. Digitaalinen mainonta on jo itsessään monimutkaista, joten kannattaa etsiä tapoja yksinkertaistaa asioita, eikä monimutkaistaa niitä entisestään.

Mainosoperaatioiden osalta kannattaa ottaa käyttöön työkaluja, jotka eliminoivat toistuvia manuaalisia tehtäviä. Tämä mahdollistaa asiantuntijoillesi keskittymisen vaativampiin ja tuottoisampiin tehtäviin. Oikeiden työkalujen ansiosta he voivat rohkeasti kokeilla erilaisia hypoteeseja ja syventää osaamistaan. Vapauta heidät raskaista teknisistä velvoitteista ja anna tilaa vapaudelle kokeilla ja tutkia.

Tarjoa mainosmyynnille selkeä alusta, jonka avulla he voivat seurata ohjelmallisen mainosmyynnin suorituskykyään sekä inventaaria. Tämä tukee ennakoivaa toimintatapaa, joka auttaa heitä arvioimaan diilejä ja tekemään järkeviä liiketoimintapäätöksiä oikea-aikaisesti.


Yhteenvetona

Menestys ohjelmallisen mainonnan myynnissä ei rajoitu pelkästään teknologiaan. Kyseessä on toimiala, joka vaatii ainutlaatuista osaamista ja jatkuvaa kehitystä.

Yhtenäisen työprosessin toteuttaminen, datan ymmärtämisen varmistaminen sekä teknisten integraatioiden hiominen ovat kilpaillussa markkinassa entistä keskeisempiä. Valitse työkalut, jotka yhdistävät nämä tekijät saumattomasti ja mahdollistavat vaivattoman toiminnan sekä tietoon perustuvat päätökset.

Tarkastellessamme näitä strategisia muutoksia on ilmeistä, että keskitetty raportointijärjestelmä, kuten Relevant Yieldin API Insights, voi tarjota korvaamatonta tukea ohjelmallisen mainonnan menestyksen saavuttamisessa. Sukella syvemmälle aiheeseen ja pysy askeleen edellä, kuten JP/Pol on tehnyt.

Thuy Ho
By: Thuy Ho

Thuy’s role as a Sales Manager is to help our customers to solve their pain points with the help of the Relevant Yield.

BLOGI

Uusimmat blogissa