Kategoriat Arrow

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Recent Posts

Tags: Mainostaja, Julkaisija, Relevant Digital

Pikkuhiljaa vuosi lähenee loppuaan ja katseet käännetään kohti tulevaa vuotta. Kuluva vuosi on monella tavalla ollut meille kaikille hyvin poikkeuksellinen. Toisaalta kehitykseen on ollut ehkä jopa enemmän aikaa, mutta on täytynyt myös priorisoida niihin tärkeisiin toimintoihin, jotka ovat muuttuneessa tilanteessa pitäneet liiketoiminnan pinnalla.

Yhtä mieltä olemme varmasti siitä, että olemme valmiina kääntämään sivua ja toivomme, että tuleva vuosi tosi mukanaan taas paluun normaalinpaan suuntaan. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta on nähtävissä teemoja, jotka tuleva todennäköisimmin nousemaan ajankohtaisiksi vuonna 2021. Eli jos teet digitaalisen töitä median tai mainonnan parissa, kannattaa ensi vuonna priorisoida näitä asioita:

 

Ohjelmallinen ostaminen - Ohjelmallisen ostamisen suosio ei ota laantuakseen vaan panostukset siihen tulevat kasvamaan edelleen vuoden 2021 aikana. Ohjelmallinen ostaminen on jo Suomessakin vakiintunut digimainonnan ostotavaksi muiden tapojen joukossa. Ostajia ohjelmallisen ostamisen pariin ajaa tehokkuus, joustavuus sekä mainonnan parempi hallittavuus ja kohdennettavuus.

Haasteita löytyy erityisesti osaamispuolella ja näkisimmekin, että vuonna 2021 tullaan panostamaan ohjelmallisen ostamisen osaamiseen kaikissa sidosryhmissä. Maailmalla povataan jo ohjelmallisen automatisoinnista tekoälyn avulla, nähtäväksi jää otetaanko otetaanko tällä saralla merkittäviä askelia eteenpäin vielä vuonna 2021. Lisää ohjelmallisesta ostamisesta voit lukea IAB Finlandin päivitetystä Ohjelmallisen ostamisen oppaasta täältä.

 

Evästeet - Kävijädatan kerääminen ja mainonnan kohdentaminen tulee kokemaan ison muutoksen, kun liki 70 prosenttia pöytälaitteiden selainmarkkinoista hallitseva Chrome estää kolmansien osapuolten evästeiden käytön tulevaisuudessa. Googlen päätös estää kolmansien osapuolten evästeet Chrome-selaimesta tulee mullistamaan digimainonnan käytänteitä, sillä tällä hetkellä mainonnan kohdentaminen ja mittaaminen pohjautuu pitkälti näihin evästeisiin.

Mainonnan kohdentamisen ja mittaamisen tarve ei ole katoamassa mihinkään, joten tulevaisuudessa uudet keinot tulevat korvaamaan kolmannen osapuolen evästeiden tarpeen digitaalisessa mainonnassa. Vuonna 2020 tuleva muutos ei vielä muuttanut markkinaa merkittävästi vaan hommat jatkuivat pitkälti vanhaan malliin. Pinnan alla kuitenkin kuohuu, ehkä vuoden 2021 kuluessa kuulemme jo jotain merkittävää tältä saralta.

 

Kontekstuaalinen kohdentaminen - Evästerajoitusten myötä alkavat vaihtoehtoiset tavat kohdentaa mainontaa nostaa suosiotaan. Kontekstuaalisen kohdentamisen uutta tulemista on povattu jo pitkään, mutta nyt alkaa vaikuttaa siltä, että se on todella taas 2021 tapetilla. Kontekstuaalinen kohdentaminen tarkoittaa kohdentamista asiayhteyteen perustuen eli esimerkiksi ruoanlaittoon liittyvän sisällön parissa viihtyvä voisi olla keskimääräistä kiinnostuneempi ostamaan ruuanlaittoon liittyviä tarvikkeita.

Kontekstuaaliseen kohdentamiseen liittyy kuitenkin myös haasteita, sisällöt ovat usein monivivahteisia eikä niiden luokittelu ole aina helppoa. Sisältöjen moninaisuutta ja niiden välisiä suhteita arvotetaan parhaiten tekoälyn avulla. Monet mediat tarjoavat mahdollisuuksia kontekstuaalisen kohdentamiseen, mutta uskoisimme että sisältöjen luokittelussa voisi olla vielä petraamista.

 

1st party data - Vuonna 2021 mainostajat ja julkaisijat kasvattavat myös valmiuksiaan ensimmäisen osapuolen datan hyödyntämisessä. Ensimmäisen osapuolen datalla on ollut aina tärkeä rooli mainonnassa ja asiakaskokemuksen rakentamisessa, mutta näyttää siltä, että tulevaisuudessa sen rooli tulee korostumaan eikä vähiten tietosuojan ja selainten eväste-rajoitusten takia.

Ensimmäisen osapuolen data (first-party-data) on tietoa, jota saadaan suoraan omalta yleisöltä tai asiakkaalta (esim. verkkosivu, CRM, tilaustiedot, tutkimukset ja asiakaspalautteet) eli niiltä, jotka vapaaehtoisesti ovat vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa. Suurin haaste on se, että data on usein siiloutunutta ja yhdisteleminen haastavaa. Vuonna 2021  oman datan hyödyntäminen ja valmiuksien kasvattaminen tulee olemaan monen yrityksen agendalla.

 

Personointi - Sen sijaan, että viime vuosina monissa yrityksissä olisi pelkästään pohdittu asiakaslähtöisyyttä ja yksilöityä asiakaskokemusta, on kehitystä alkanut näkyä paljon jo ihan käytännössäkin. Personointi ei ole enää erinäisten tegnologiajättien yksinoikeus vaan lähes kaikki yritykset käyttävät markkinoinnissaan edes jotain personoinnin keinoa. Verkkosivuilla käytettävien personointiteknologioiden saatavuus ja määrä on noussut tasolle, jossa ne ovat vihdoin saatavilla lähes kaikille.

Tulevaisuudessa tulemme näkemään aikaisempaa enemmän täysin personoituja verkkosivuja ja yksilöityjä asiakaspolkuja. Geneerinen markkinointi ei enää riitä vaan asiakkaat on nähtävä yksilöinä. Personoinnin kelkka on nytkähtänyt liikkeelle ja viimeistään nyt on hypättävä itsekin kyytiin. 

 

Video- ja mobiilimainonta - Video- ja mobiilimainonta eivät ole uusia asioita, mutta ne pysyvät todennäköisesti yhtenä digitaalisen mainonnan suurimpia päätrendeinä 2021. Verkossa olevan suuren videotarjonnan vuoksi kävijät ovat yhä vähemmän vastaanottavaisia pitkille kaupallisille sisällöille. Viestinnän tulee olla suoraa, nopeaa ja ytimekästä. Tiktokin ja Instagramin kaltaisen alustojen myötä, on odotettavissa, että lyhyiden helposti tuotettavien ja katsottavien videomainosten suosio tulee kasvamaan merkittävästi vuoden 2021 aikana. Varsinkin pandemian aikana ihmiset viettävät entistäkin enemmän aikaa mobiililaitteiden ja videoiden parissa. Myös mainostajat ja mediat tietävät sen ja kasvattavat investointejaan mobiili- ja videomainontaan.

 

Mainosten näkyvyys - Mitä mainonnan tehon mittaamiseen tulee, puhutaan vuonna 2021 erityisesti viewabilitystä. Näkyvyyttä, eli viewabilitya mitataan in-screen arvoilla, joka yleensä tarkoittaa osuutta näytöistä jotka ovat olleet näytöllä näkyvissä vähintään 50 prosenttisesti kävijälle. Valvetutuneimmat mainonnan ostajat ovat hyvin kartalla siitä, että mainosbudjetit halutaan ohjata niihin medioihin, joiden mainospaikat ovat hyvin kävijöiden nähtävissä. Monilla julkaisijoilla mainosten näkyvyydessä ja sijoittelussa riittää kehitettävää ja aihe tulee varmasti olemaan ajankohtainen 2021. Benchmarkia  mainonnan näkyvyydestä markkinoittain löydät eMarketerin sivulta täältä.

 

Vastuu ja Privacy - Nämä teemat jatkavat polttavana puheenaiheena varmasti vielä tulevanakin vuonna. Erilaisten mediassa nähtyjen kohujen saattelema kuluttajat ovat entistä valveutuneempia ja kiinnostuneita siitä, mihin heidän tietonsa päätyvät ja miten niitä käytetään. Väärinkäytökset ja laiton toiminta ovat toki asia erikseen, mutta maailmalla on nähtävissä myös trendi jonka myötä monet brändit ovat osanneet valjastaa yksityisyyden vaalimisen ja avoimuuden omaksi kilpailuedukseen.

Avoimuus, lupa ja ymmärryksen lisääminen ovat avainasemassa. Edelleen vuonna 2021 varmistetaan vielä sitä, että dataa markkinoinnissa hyödyntävien mainostilan ostajien ja myyjien suostumustenallintatyökalu tukevat TCF:ää. (TCF, eli Transparency & Consent Framework, on toimialan yhdessä luoma standardi, joka mahdollistaa datan hyödyntämiseen vaadittavan luvan kysymisen kuluttajilta ja tämän luvan tai kiellon välittämisen ymmärrettävässä muodossa digitaalisen mainosmaailman toimijoille.) 

 

Interaktiivisuus ja pelillistäminen - Pelillistäminen ja interaktiivinen sisältö ovat edelleen vahvasti tapetilla 2021. Kuluttajat ovat entistä tarkempia omasta ajastaan ja siitä, millaisten sisältöjen parissa he viettävät aikaansa. Interaktiivisuus pelittää, koska sillä kiinnitetään kävijöiden huomio ja tarjotaan jotain arvoa kävijälle. Taustalla on kuluttajan ja brändin välisen suhteen syventäminen.

Interaktiivisuuden kautta voidaan saada tietoa potentiaalisen asiakkaan mieltymyksistä ja ostoaikeista, jotka hän jakaa proaktiivisesti itse. Jos yritys on luotettava ja sitä arvostetaan, ollaan usein vuorovaikutuksessa brändin kanssa ollaan mielellään. Kaikki eivät varmasti pääse vielä tänäkään vuonna toteuttamaan omia visioitaan interaktiivisen sisällön suhteen, mutta se näyttää vahvasti olevan suunta, jota kohti ollaan menossa.

 

Mielestämme vaikuttaa pitkälti siltä, että monet tämän vuoden teemat jatkavat relevantteina puheenaiheina tulevanakin vuonna. Mutta yhteenvetona voisi sanoa, että vuonna 2021 etsitään ja rakennetaan vaihtoehtoisia tapoja kohdentaa ja mitata mainontaa, kiinnitetään huomiota mainonnan näkyvyyteen, arvostetaan ja aktivoidaan kävijöitä sekä vastuullisesti ja avoimesti kunnioitetaan kävijöiden yksityisyyttä.

Suvi Leino
By: Suvi Leino

Responsible for marketing and communications at Relevant Digital.

 

Uusimmat blogissa: