Kategoriat

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Viimeisimmät

Tags: Julkaisija, Ad Serving, Ohjelmallinen, Tuottojen kasvattaminen, Relevant Yield

Ohjelmallisella tarkoitetaan tyypillisesti verkkomainonnan myymistä  ja ostamista usein täysin automatisoidusti erilaisia järjestelmiä hyödyntäen poiketen näin perinteisistä myynnin prosesseista, jotka sisältävät ihmisten välillä käytyjä neuvotteluita sekä tilausten käsittelyä. Mainonnan ohjelmallinen ostaminen on omaksuttu nopeasti eri markkinoilla, sillä se tekee mediatilan ostamisesta helpompaa, nopeampaa ja joustavampaa. Parhaisiin tuloksiin pääseminen on jatkuva prosessi, jossa tuottoihin vaikuttavia tekijöitä on useita.

Jotta voit käydä menestyksekästä mainoskauppaa ohjelmallisesti kiinnitä huomiota näihin asioihin:

Valitse oikeat mainosmuodot - Ohjelmalliseen ostamiseen valittavat mainosformaatit luovat raamit sille, millaista kysyntää mediaan ohjautuu. Otetaanko mukaan vain perusformaatit vai myös esimerkiksi paraatipaikat ja rich media -ratkaisut?  Video- ja mobiili-inventaarin kysyntä on kasvussa, kannattaakin kiinnittää huomio niihin mainosmuotoihin, joilla on kysyntää tai jotka ovat standardoituja. Käytetyistä kysyntälähteistä riippuen kannattaa myös harkita kansainvälisesti käytettyjä mainosformaatteja kotimaisten kokojen lisäksi. On tärkeää pysyä kartalla markkinan kehityksestä, jotta pystyt vastaamaan kysyntään. 

Mainospaikkojen sijoittelu ja inscreen - Millaisia mainospaikkoja sivustoilla on? Näkyvätkö mainospaikat riittävästi kävijöille? Näkyvyyttä, eli viewabilitya mitataan in-screen arvoilla, joka yleensä tarkoittaa osuutta näytöistä jotka ovat olleet näytöllä näkyvissä vähintään 50 prosenttisesti kävijälle. Mainostajat kiinnittävät jatkuvasti enemmän huomiota mainosten näkyvyyteen. Jos in-screen arvot ovat huonoja, ainakaan valveutuneet mainostajat eivät ole kiinnostuneita ostamaan inventaaria. Seuraa mainospaikkojesi in-screen arvoja ja pyri tekemään toimenpiteitä niiden parantamiseksi. Kiinnitä huomiota myös siihen, että mainosten määrä ja toteutukset ovat tasapainossa sisällön kanssa. Joskus vähemmän voi olla enemmän. Huomioi myös käyttäjäkokemus.

Pohjahinta - Pohjahinnalla (floor price) tarkoitetaan alhaisinta hintaa, jolla mainosnäytöt ollaan valmiita myymään. Pohjahinta asetetaan myynninalustoihin. Jos pohjahinta on liian kova eivätkä mainostajien tarjoukset ylitä sitä, jää mainosinventaari myymättä. Järkevämpää voikin olla asettaa pohjahinta hieman alemmaksi, jolloin inventaarin täyttöaste on luultavasti korkeampi ja näin tuototkin vähintään kohtuulliset. Haastavaa on taiteilu sen välillä, mikä hinta on sopiva, koska kukaanhan ei tarkoituksellisesti halua polkea oman inventaarinsa arvoa.

Joissain tapauksissa pohjahinnan määrittäminen jopa nollaksi voi olla järkevää, silloin markkina määrittää inventaarin arvon. Myyntijärjestelmästä kautta saa tietoa ostajien hintatarjouksista, tietoa voidaan hyödyntää pohjahinnan määrittelyssä. Seurantaa ja optimointia kannattaa tehdä riittävän usein. On myös hyvä huomioida kausittaiset poikkeusjaksot ostohintojen ja kysynnän osalta tuloksia arvioitaessa ja vertaillessa.

Seuranta ja optimointi - Optimoinnilla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla pyritään parantamaan mainosinventaarista saatavia tuottoja reaaliaikaiseen dataan perustuen. Seurantaa on tärkeä tehdä, jotta näet helposti jos tuotot laskevat ja pystyt näin reagoimaan nopeasti esimerkiksi tarvittavilla hinnan muutoksilla. Seurannassa huomaat myös miten esimerkiksi diilit toimivat tai onko muuten syytä epäillä, että teknisessä toteutuksessa olisi jokin pielessä. Optimointia kannattaa tehdä säännöllisesti ja dataa hyödyntäen. Rohkeasti kokeilemalla voit saavuttaa yllättävänkin tuloksia.

Etenkin mainonnan ohjelmallisessa myynnissä teknologiakumppaneiden määrän lisääminen on välttämätöntä kasvun saavuttamiseksi, mutta samalla myynnin seuranta, raportointi ja optimointi monimutkaistuvat. Olemme ratkaisseet tämän haasteen kehittämällä alustan - Relevant Yieldin - joka mahdollistaa useiden SSP:n ja Adserverin seurannan ja raportoinnin yhdessä käyttöliittymässä. Voit tutustua palveluumme täällä ja kerromme mielellämme lisää, jos haluat tietää, miten sen avulla voisit säästää aikaa ja optimoida tuottoja helpommin.

Kävijät ja kohderyhmät - Pelkän mainostilan sijaan mainostajat ovat entistä kiinnostuneempia mainonnan kohdennus mahdollisuuksista ja yleisödatan hyödyntämistä. Millaisia kohderyhmiä sivustosi kävijöistä voitaisiin rakentaa eli minkalaisia kohderyhmiä sivuston yleisödatan avulla voitaisiin tavoittaa? Mikäli datayleisöjä halutaan myydä, myydäänkö niitä irrallisena vai onko ostaminen mahdollista vain kampanjan yhteydessä? Oman kävijädatan kaupallistamismahdollisuuksia kannattaa punnita. Kävijädatan avulla voit luoda jopa kokonaan uuden tulon lähteen tai kasvattaa olemassa olevan mainosinventaarin arvoa.

Tekninen toteutus - Erilaisten tekniikoiden avulla voidaan vaikuttaa mainosinventaarista saataviin tuottoihin. Perinteisesti julkaisijat ovat priorisoineet ohjelmallien kampanjoita mainonnanhallinnassa. Nykyään jo vanhentunutta tekniikkaa, jossa ohjelmallisesti myytävää mainosta kutsutaan peräkkäin eri mainoskumppanien palvelimilta kutsutaan vesiputos-malliksi (Waterfall). Header bidding taas on tekniikka, jossa julkaisija lisää sivustolleen koodinpätkän, jonka avulla julkaisija tarjoaa mainosnäyttöä huutokaupattavaksi usealle taholle samanaikaisesti ennen kuin mainoskutsu lähetetään julkaisijan palvelimelle. Luonnollisesti mainosnäyttö menee sille, jonka hintatarjous on korkein.

Prebid.js on ilmainen avoimen lähdekoodin kirjasto ja yhteisö, jota voi hyödyntää Header Biddingin käyttöönotossa sivustoilla ja sovelluksissa. Post-bid taas tarkoittaa kysynnän lähteiden kilpailutusta sen jälkeen kuin mainospalvelin on ensin tarjonnut näyttöä suorakampanjoille ja mahdollisesti omalle ohjelmallisen kysynnän lähteelle (vrt. Header Bidding, joka kilpailuttaa kutsun mukaan lukien mainospalvelimen sisäiset kysyntälähteet). Alalla puhutaan myös server-side header biddingistä, mikä tarkoittaa sitä, että tekninen implementaatio toimii sivuston sijasta mainosteknologioiden tarjoajien servereillä. Tämä toteutus ei kuitenkaan tuota vielä yksinään yhtä hyvin kuin sivustolle toteutettu prebid. 

Header Biddingin käyttöönoton, hallinnan ja optimoinnin voit helposti toteuttaa Relevant Yieldin HB Managerin avulla - lue lisää täältä. Header biddingin analytiikassa ja optimoinnissa taas auttaa HB Analytics, josta voit lukea lisää täältä.

ADS.txt - Ads.txt (Authorized Digital Sellers) on IAB:n hanke, jonka tavoitteena on poistaa väärennetty ja luvaton mainosinventaari. Sivuston juureen asetettavaan Ads.txt tiedostoon lisätään kaikki ne tahot, jotka oikeutettu tai valtuutettu myymään mainontaa ko. sivustolle. Ads.txt on julkaisijalle yksinkertainen, joustava ja turvallinen tapa osoittaa sivustonsa mainosinventaariin myymiseen valtuutetut tahot (Authorized Digital Seller). Jos mainonnan myyjänä et ole vielä asettanut sivustollesi Ads.txt tiedostoa, suosittelemme tekemään sen heti. Useat ohjelmallisen ostamisen kysyntälähteet sulkevat sivustot kaupankäynnin ulkopuolelle jos näin ei ole tehty.

Consent -  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja keräävillä toimijoilla on lähtökohtaisesti velvollisuus pyytää käyttäjän suostumus evästeiden käyttöön ja antaa käyttäjälle tietoa evästeiden käyttötarkoituksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos sivustollasi näytetään mainontaa, jota kohdennetaan evästeperusteisesti tulee sivukävijöiltä pyytää lupa ja tarjota mahdollisuus siihen, ettei evästeitä käytetä.

Myös sillä on väliä miten lupa kysytään. Niin medioiden kuin teknologiatarjoajien, on hyödynnettävä toimialan yhdessä sopimaa tapaa consentin kysymiseen ja tiedon eteenpäin välittämiseen. Lisätietoja IAB:n yhdessä teknologiatarjoajien kanssa kehittämästä Transparency and Consent Frameworkista löydät täältä. Huolehdithan, että sivustolla noudatetaan voimassa olevia lakeja ja säännöksiä, jotteivat mahdolliset laiminlyönnit vaikuta mainonnan ohjelmalliseen myyntiin negatiivisesti. 

Jos Consent asiat eivät ole vielä kunnossa lue - Vaihtoehtoja IAB TCF:n noudattamiseksi.

Relevant Programmatic

Jos suunnittelet ohjelmallisen mainosmyynnin aloittamista verkkosivustollasi tai haluat tehostaa tai nykyaikaistaa olemassa olevaa toimintamallia esimerkiksi ottamalla käyttöön uusia tekniikoita (Headerbidding, Prepid.js) Relevant Digital on sinulle oiva yhteistyökumppani. Meillä on esimerkiksi Header Biddingin käytöstä paljon positiivisia kaupallisia kokemuksia. Ohjelmallisen kehittämisen lisäksi autamme mielellämme myös ads.txt:n ja consentin haltuun otossa. Konsultoinnit ja palvelu tuotetaan aina tapauskohtaisesti, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen arvon.

Jos tarvitset jeesiä mainonnan ohjelmallisen myynnin kanssa lue lisää täältä. Ja ota rohkeasti yhteyttä.

Suvi Leino
By: Suvi Leino

Responsible for marketing and communications at Relevant Digital.

Uusimmat blogissa: