Kategoriat

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Viimeisimmät

Tags: Julkaisija, Relevant Digital, Tuottojen kasvattaminen, Relevant Yield

Päivitetty: October 18, 2023

Ohjelmallisen mainonnan maailma elää jatkuvassa muutoksessa. Tämä aiheuttaa julkaisijoille haasteita pysyä mukana kehityksessä ja ylläpitää tarvittavaa osaamista talon sisällä. Myös siitä syystä, että hyviä osaajia voi olla vaikea löytää. Usein julkaisijat päätyvätkin ratkaisuun, jossa ohjelmallinen mainonnan myynti, joko ulkoistetaan kokonaan kumppanille tai kehitystä on tukemassa jokin ulkoinen kumppani. Osaamisen lisäksi viime vuosina on tullut markkinoille paljon erilaisia teknologioita, jotka pyrkivät helpottamaan julkaisijoiden jokapäiväistä työtä mainonnan myynnin ja tuottojen optimoinnin näkökulmasta.

Selvää on, että tällaisille työkaluille, jotka vähentävät manuaalisen työn tarvetta (ja virheitä) , tehostavat prosesseja sekä edistävät  mahdollisuuksia itsenäisempään työhön, on selkeä tarve. Usein saattaa kuitenkin olla haastavaa löytää juuri itselleen sopivat työkalut tai kumppani. Tässä tekstissä paneudumme, eri kriteereihin, jotka saattavat helpottaa sinua valintaprosessissa.

 

Ominaisuudet - mitä etsit?

Markkinoilla on paljon erilaisia ratkaisuja, jotka helpottavat ad opsin ja mainonnan myynnin työtä ohjelmallisen mainonnan parissa, esimerkiksi vähentäen manuaalisen työntarvetta sekä helpottaen uusien teknisten toteutusten käyttöönottoa ja ylläpitoa. Liikkeelle kannattaakin lähteä pohtimalla sitä, mihin haasteisiin ensisijaisesti lähdetään hakemaan ratkaisua? 

Mainonnan myynti on nykyisellään pirstaloitunutta ja tuloja tulee usein monesta eri lähteestä (suoramyynti, ohjelmallinen, diilit) jo pelkästään tulovirtojen seuranta saattaa olla haastavaa ja aikaa vievää, jos sitä suoritetaan manuaalisesti kirjautumalla lukuisiin eri järjestelmiin. Monet suuremmat julkaisijat ovat ratkaisseet tämän haasteen kehittämällä mainonnantuottojen seurantaan tarkoitetun työkalun itse. Eikä siinä ole varsinaisesti mitään vikaa, mutta sen ylläpito ja mahdolliset virhetilanteet saattavat viedä teknisiä resursseja yllättävän paljon. Niinpä moni julkaisija onkin päätynyt seuraamaan myyntejä ja muita tärkeitä tunnuslukuja tähän tarkoitukseen kehitetyn ratkaisun avulla. Sellaisia löytyy markkinoilta, jo melkoisen monta vaihtoehtoa. Mutta miten valita omaan käyttöön sopivin?

Vaikka tuottojen seuranta on hyvin oleellinen osa ohjelmallisen mainonnanmyynnin kehittämistä (miten kehittää, jos ei tiedä tarkalleen reaaliaikaista nykytilannetta) valveutuneen julkaisijan tarpeet harvoin jäävät ainoastaan tälle tasolle. Toinen näkökulma voisi olla esimerkiksi se, että haluaisit tietää voisiko tuottoja saada enemmän, esim. Header bidding toteutuksen avulla tai vaikka tahtoisit testata Server-side ratkaisua mobiili applikaatiossa? 

Itsenäinen työskentely tällaisten toteutusten parissa edellyttää syvempää teknistä ymmärrystä sekä koodausosaamista. Markkinoilla olevien valmiiden wrapperien sekä niiden hallintaan tarkoitettujen työkalujen avulla pystytään yleensä ottamaan käyttöön erilaisia Header bidding toteutuksia sekä lisäämään ja poistamaan mukana olevia SSP kumppaneita helposti, ilman syvällisempää koodausosaamista.

Tällaisten toteutusten hyvä puoli on myös se, että ne eivät vaadi julkaisijan päässä yleensä teknistä ylläpitoa vaan palveluntarjoaja pitää järjestelmän ajantasalla tarvittavat päivitykset ja toimialan vaatimukset huomioiden. Työkalujen avulla Header Bidding -ratkaisun käyttöönotto (myös server-puolella ja eri asetusten testaaminen) ja seuranta voidaa yleensä toteuttaa itse, vaikka resurssit ja osaaminen olisivatkin rajallisia. Näiden esimerkkien lisäksi markkinoilla olevista teknologioista voi löytyä myös lukuisia muita eri ominaisuuksia, joskin painotus saattaa teknologiasta riippuen olla erilainen.

Toki julkaisija voi käyttää näihin sekä mahdollisiin muihin tarpeisiin erillisiä palveluntarjoajia tai ratkaisuja, mutta optimaalisempaa ja kustannustehokkaampaa voi olla, jos sama alusta tai tiimin tuki voi tarjota ratkaisun useampaan eri tarpeeseen. Liikkeelle voi lähteä myös siitä, että ensin laittaa "perusasiat" kuntoon ja jatkaa siitä syventymistä tarkempiin yksityiskohtiin asteittain. Olennaista kuitenkin on tiedostaa ja ymmärtää mahdollisen yhteistyökumppanin kapasiteetti, erilaisten haasteiden ratkaisemiseksi sekä arvon tuottamiseksi.

Ominaisuuksien suhteen kysymyksiä, joihin kannattaa arvointivaiheessa hakea vastauksia voisivat olla esimerkiksi: 

 • Tarpeet, joihin ratkaisusta löytyy työkaluja?
 • Ominaisuuksien mukauttaminen yksilöllisiin tarpeisiin?
 • Kuinka usein päivitetään alan trendit ja standardit huomoiden?
 • Integrointimahdollisuudet olemassa oleviin järjestelmiin ja työkaluihin?
 • Yhteensopivuus eri formaattien ja laitteiden kanssa?
 • Analysointimahdollisuuksien ja käytettävyyden arviointi?

 

Tiimin asiantuntemus

Tiimin asiantuntemus on keskeisessä roolissa. Vaikka et olisikaan etsimässä täysin ulkoistettua palvelua ohjelmallisen mainonnan kehitykseen, tiimin tietotaito on silti ratkaisevaa. Pelkät työkalut eivät yksinään usein johda haluttuihin tuloksiin. Työkalujen ensisijainen tehtävä on tehostaa päivittäistä toimintaa ja vapauttaa aikaa manuaalisista tehtävistä tuottoisampiin toimiin. Työkalujen tehokas hyödyntäminen on siis avainasemassa niiden arvon maksimoimiseksi, ja tässä kohtaa myös palveluntarjoajan osaaminen nousee esiin. 

Mutta kuinka voit sitten arvioida tiimin pätevyyttä? Pyri arvioimaan tiimin asiantuntemusta mainonnan ohjelmallisessa myynnissä sekä heidän ymmärrystään markkinatrendeistä ja toimialan dynamiikasta. Selvitä, kuinka monta vuotta he ovat olleet toimialalla sekä mahdollisia saavutuksia. Selaa asiakastarinoita ja kysy mahdollisia suosituksia heidän nykyisiltä asiakkailtaan. Voit kiinnittää huomiota myös siihen, onko tiimi saanut erityistä tunnustusta tai onko se jakanut asiantuntemustaan koko alan hyödynnettäväksi toimimalla erilaisten alan organisaatioiden kuten IAB tai Prebid.org:in kautta.

 

Kustannukset

Haastavassa markkinatilanteessa saattaa helposti ajautua siihen tilanteeseen, että haetaan mahdollisimman "suuria voittoja" pienillä kustannuksilla. Silloin erityisesti ne työkalut, joita tarjotaan ilmaiseksi saattavat olla houkutteleva vaihtoehto.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos tuote on ilmainen voi olla, että sinä itse olet se tuote. Harvalla yrityksellä on varaa kehittää teknologiaa ja tarjota sitä käyttäjilleen ilmaiseksi. Kyseessä saattaa olla myös tilanne, jossa alusta ei ole yrityksen pääasiallinen tuote, vaan sen tulot kumpuavat muista lähteistä. Teknologian tarjoaja ei välttämättä ole puolueeton, ja voi suosia tuottojen optimoinnissa omia kanaviaan, kuten SSP:tä, saaden näin tuloja, jotka kattavat alustan ylläpitokustannuksia.

Myös mahdolliset hinnoittelumallit saattavat poiketa toisistaan. Tyypillinen tapa voi olla niin sanottu revenue share, jossa käyttäjä maksaa palveluntarjoajalle kiinteän prosenttiosuuden saamistaan mainostuloista. Toinen malli voi olla esimerkiksi kiinteä käyttöfee, joka usein voi olla linkitetty volyymiin, koska usein palveluntarjoajan kulut (kuten serverikulut) perustuvat myös volyymeihin.

Kun tiedät tarkat kustannukset, voit yrittää arvioida, kuinka paljon mainostulot saattavat kasvaa tai kuinka paljon aikaa ja resursseja voit säästää eli mikä voisi olla kokonaisvaikutus liiketoimintasi kannalta. Todellisuudessa hyvin tarkkoja arvioita voi olla vaikea saada, koska mainonnan tuottojen kehittämisessä on niin monta muuttuvaa tekijää. Liian suurten (ehkä katteettomien) lupausten pitäisi automaattisesti soittaa hälytyskelloja luotettavuudesta.

On tärkeää, että perehdyt tarjolla oleviin hinnoittelumalleihin ja tarkastelet niiden läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Varmista myös, että olet tietoinen mahdollisista piilokustannuksista tai muista ylimääräisistä maksuista. Lopulta pyri arvioimaan, kuinka paljon alusta ja tiimin osaaminen tuovat sinulle arvoa suhteessa kustannuksiin.

 

Asiakaspalvelu

Asiakastuki on myös hyvin olennainen osa valittaessa mahdollista kumppania ohjelmallisen mainonnan tuottojen kehittämiseksi. Arvioi tukitiimin tavoitettavuutta ja heidän reaktiokykyään mahdollisiin kysymyksiin ja ongelmiin jo ennen mahdollista valintaa. Tiedustele käytössä olevista viestintäkanavista, kuten sähköpostista, puhelimesta tai chatista. Arvioi tukitiimin tietotaitoa ja ammattimaisuutta: kuinka tehokkaasti he voivat ratkaista ongelmia ja tarjota sinulle räätälöityjä ratkaisuja? Arvioi koulutusmateriaalin ja mahdollisen dokumentaation saatavuutta sekä hyödyllisyyttä. Saatko tarvitsemasi tiedon ja vastaukset mahdollisiin kysymyksiisi helposti?

Kiinnitä myös huomiota siihen, mitä mahdollinen kumppani lupaa asiakkuuden hoidon suhteen. Onko sinulla nimetty kontakti silloin, kun tarvitset apua ja tukea? Millä tavoin yritys lupaa pitää huolta asiakkuudesta, sovitaanko yhteiset kehityspalaverit ennakkoon vai tarvittaessa? Miten läpinäkyvästi yritys on valmis avaamaan käyttöönotto-prosessia ja pitämään mahdollisen asiakkaan ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi? 

Asiakastuen ammattitaidosta ja palvelun laadusta saa todennäköisimmin realistisen kuvan kysymällä mielipiteitä olemassa olevilta asiakkailta tai tutustumalla mahdollisiin asiakastyytyväisyystutkimuksiin tai muuhun palautteeseen.

 

Yrityksen arvot ja focus

Tarkastellessasi potentiaalista kumppania on keskeistä syventyä heidän arvomaailmaansa ja strategisiin painopisteisiinsä. Pohdi, kuinka linjassa yrityksen missio ja visio ovat omien tavoitteidesi ja päämääriesi kanssa. Yrityksen tuotteiden ja palveluiden tulisi myös heijastella näitä arvoja ja tavoitteita konkreettisesti. Erikoistumisalueet antavat usein viitettä siitä, mihin he panostavat eniten. Esimerkiksi, jos yritys on erikoistunut ohjelmalliseen mainontaan, heidän osaamisensa ja asiantuntemuksensa kyseisellä alueella todennäköisesti muita syvällisempää. Toisaalta, jos kyseessä on sivutoiminta, se ei välttämättä saa samanlaista huomiota ja intohimoa kuin heidän ydintoimintonsa.

Yhä useammat yritykset korostavat kestävän kehityksen merkitystä ja eettisiä arvojaan. On tärkeää tarkastella, miten nämä arvot näkyvät käytännön toiminnassa, eikä vain markkinointimateriaaleissa. Kuinka yritys ottaa huomioon ympäristövastuunsa? Miten heidän eettiset periaatteensa vaikuttavat heidän päivittäiseen toimintaansa, palveluihinsa ja tuotteisiinsa? Arvot eivät saisi olla vain tyhjiä sanoja, vaan niiden tulisi ohjata yrityksen toimintaa ja päätöksentekoa.

 

Yhteenvetona

Kun valitset työkaluja sekä mahdollisia lisäresursseja ja tukea ohjelmallisen mainonnan myynnin kehittämiseen voi pohdittavia asioita tulla vastaan yllättävän paljon. Uskoisimme, että tämän listauksen avulla osaat ajatella asiaa ehkä hieman laajemmin ja tehdä parempia valitoja oma kumppanin löytämiseksi.

Yhteenvetona voisimme siis sanoa, että kannattaa hakea vastauksia ensisijaisesti näihin kysymyksiin:

 1. Mikä on tarpeesi ja mitä eri teknologiat sekä kumppanit voivat sinulle tarjota?
 2. Onko kumppanilla juuri sitä osaamista, mitä olet vailla?
 3. Millainen hinnoittelumalli palvelee parhaiten tarpeitasi?
 4. Onko kumppanin tiimi tavoitettavissa kun heitä tarvitaan?
 5. Ovatko kumppanin arvot ja painopisteet linjassa tarpeidesi kanssa?

 

Vaihtoehtoja pohtiessassi suosittelemme tutustumista myös Relevant Yieldiin, joka on oma alustamme ohjelmallisen mainonnan myynnin parempaan hallintaan ja kehittämiseen. Relevant Yield avulla julkaisijat ja heidän myyntikumppaninsa voivat kasvattaa mainostuloja, lisätä tehokkuutta, säilyttää paremmin hallinnan, olla itsenäisempiä sekä säästää kustannuksissa. Relevant Yieldin avulla mm. seuraat kaikkia digitaalisen mainonnan myynnin tärkeitä tunnuslukuja yhdessä näkymässä sekä otat käyttöön, hallinnoit, testaat sekä analysoit Header Bidding toteutuksen suorituskykyä. Relevant Yield tukee kaikkia Prebidin moduuleja (myös server-side) sekä mainosmuotoja myös mobiiliympäristössä.

Meidän vahvuuksiamme on riippumattomuus, haluamme aidosti auttaa kehitäämään julkaisjan erityisesti ohjelmallista tuottopotentiaalia kokonaisvaltaisesti, emmekä suosi mitään yksittäisiä kysynnän lähteitä. Uskomme, että mahdollinen tuottojen kasvu julkaisijan käyttäessä työkalujamme on heidän omaa ansiotaan. Siksi veloitamme maksun käytöstä, emmekä osuuttamme tuottojen kasvusta. Meille läpinäkyvyys on tärkeää eikä teknologiodemme taustalla ole mitään piilotettuja ominaisuuksia tai hyötyjä. Pyrimme auttamaan julkaisijoita olemaan itsenäisempiä saamaan itse kontrollin kaikista digitaalisen mainonnan tulonlähteistä sekä helpottamaan itsenäisempää työskentelyä sekä teknisten resurssien tarvetta. 

Käytämme työkalujamme myös itse ja, meillä on erinomaiset mahdollisuudet testata erilaisia uusia lähestymistapoja ja ominaisuuksia ohjelmallisen myyntiin ja jakaa oppeja myös asiakkaillemme. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja meille on ensiarvoisen tärkeää olla saatavilla, auttaa ja tukea, juuri silloin kun apua tarvitaan. Olemme keskittyneet auttamaan erityisesti julkaisijoita ja ratkomaan heidän haasteitaan yli vuosikymmenen ajan, joten osaamisemme ja ymmärryksemme eri näkökulmista ja ympäristöistä on poikkeuksellisen laajaa. Uniikkia osaamista ja kokemusta alalla meiltä löytyy erityisesti Prebid Mobile toteutuksista. 

Relevant Yield on uniikki kokonaisuus, johon luottavat lukuista julkaisijat ja heidän myyntikumppaninsa yli 15 eri maassa. Halutessasi voit lukea Relevant Yieldistä lisää täältä tai varata ilmaisen konsultaation, miten voisit hyötyä Relevant Yieldin käytöstä itse.

Relevant Yieldin takana on Relevant Digital -niminen yritys, joka on omistautunut auttamaan julkaisijoita parantamaa digitaalisten palveluidensa tuottoja. Meille keskeisiä arvoja ovat asiantuntemus, uteliaisuus ja luotettavuus. Sitoudumme toiminnassamme läpinäkyvyyteen ja eettisyyteen, ja pyrimme laajasti huomioimaan myös ympäristövaikutuksia. Relevant Yieldin ohella tarjoamme julkaisijoille konsultointia sekä palveluita ohjelmalliseen mainontaan liittyen.

Suvi Leino
By: Suvi Leino

Responsible for marketing and communications at Relevant Digital.

BLOGI

Uusimmat blogissa