Kategoriat

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Viimeisimmät

Tags: Julkaisija, Header Bidding, Ad Serving, Ohjelmallinen, Tuottojen kasvattaminen, Relevant Yield

Päivitetty: March 27, 2024

Erityisesti ohjelmallisen mainonnan myynnissä, aikakatkaisut (timeouts) voivat vaikuttaa merkittävästi julkaisijoiden mainostuloihin. Tässä blogitekstissä syvennymme siihen, miten aikakatkaisujen huolellinen määrittely voi auttaa digitaalisia julkaisijoita kasvattamaan mainostuloja.

 

Ohjelmallisen mainonnan aikakatkaisut

Ohjelmallisessa mainonnassa aikakatkaisu viittaa siihen aikaikkunaan, jonka sisällä mainoskutsun tulee saada vastaus. Kun käyttäjä lataa verkkosivuston, sivusto tekee pyynnön mainosservereille tai kysynnän alustoille (SSP) näyttääkseen mainoksia. Jos vastausta ei saada määrätyssä ajassa, mainosnäyttö voi jäädä toteutumatta, tai sivusto yrittää ladata toisen mainoksen. Tämän vuoksi millisekuntienkin erot aikakatkaisun kestossa voivat olla merkityksellisiä mainostulojen kannalta.

Nopeus on avainasemassa ohjelmallisessa mainonnassa. Aikakatkaisut auttavat pitämään mainosalustat synkronoituna reaaliaikaisissa huutokaupoissa, minimoiden viiveen sisällön valinnan ja mainoksen vastaanoton välillä. Aikakatkaisuasetukset määrittävät, kuinka kauan sivusto odottaa mainoksen latautuvan ennen kuin se keskeyttää yrityksen. Liian lyhyt aikakatkaisu voi alentaa mainosnäyttöjen määrää ja tuloja, kun taas liian pitkä aikakatkaisu voi heikentää käyttäjäkokemusta ja hidastaa sivuston toimintaa.

 

Aikakatkaisujen testaaminen ja säätely

Optimaalisen aikakatkaisun pituuden löytämiseksi suosittelemme julkaisijoille eri asetusten testaamista. Esimerkiksi, erilaisia aika-arvoja voidaan testata rinnakkain eri käyttäjäsegmenteille ja laitteille, jotta voidaan ymmärtää niiden vaikutus mainostuloihin sekä sivuston suorituskykyyn. Näin voidaan tunnistaa, mikä aikakatkaisun kesto tuottaa parhaat tulokset testatussa  ympäristössä.

Julkaisijoiden kannattaa aloittaa multivariaattitestauksella, testata erilaisia timeout-arvoja, ja analysoida huolellisesti kerättyä dataa. Erilaiset timeout-arvot voivat vaikuttaa eri tavoin mm. eCPM arvoihin, täyttöasteeseen sekä aikakatkaistujen tarjousten määrään.

Alla olevassa esimerkissä olemme toteuttaneet timeout-testejä julkaisija-asiakkaamme mobiiliympäristössä arvoilla 800, 900, 1000, 1100 ja 1200 millisekuntia. Testit on toteutettu Relevant Yieldin avulla, joka mahdollistaa erilaiset asetusten helpon testaamisen ilman riskejä sekä tulosten reaali-aikasen analysoinnin. Aloittamalla testauksen pienellä osalla liikenteestä, voit tunnistaa sivustosi kannalta optimaaliset arvot. Kun nämä arvot on selvitetty, voit soveltaa niitä laajemmin inventaarioosi parantaaksesi suorituskykyä.

Tämän julkaisijan kohdalla näistä Relevant Yieldin HB Analyctis - moduulista nähtävistä luvuista voidaan todeta, että vähiten aikakatkaistuja tarjouksia on pisimmällä 1200 millisekuntin arvolla, ja myös täyttöaste ja eCPM hinta on silloin korkein. Tärkeää on kuitenkin arvioida, että hidastaako näin pitkä aikakatkaisu sivustoa liikaa ja olisko esim. 1000 millisekuntia paras kompromissi? Yleinen suositus on asettaa aikakatkaisu 1000-2500 millisekunnin (1-2,5 sekuntia) välille. Kompromissi tasapainottaa mainosten latauksen nopeuden ja mainospaikkojen täyttöasteen, minimoiden käyttäjäkokemuksen heikkenemisen.

Mutta testatessa on tärkeä muistaa, että jokainen verkkoympäristö on erilainen ja ne arvot, jotka toimivat parhaiten jollain julkaisijoilla eivät välttämättä ole optimaalinen vaihtoehto toisen sivuston monetisoinnissa. Aikakatkaisujen lisäksi, voit testata Relevant Yieldillä helposti myös muita ohjelmallisen mainonnan myynnin asetuksia. Tällä hetkellä ajankohtaista voi olla esimerkiksi ymmärrys siitä, miten erilaiset vaihtoehtoiset kohdennustavat vaikuttavat inventaarin arvoon siinä 1%:n osassa Chromen liikennettä, jotka eivät enää tue kolmannen osapuolen evästeitä.

 

Yhteenveto

Aikakatkaisujen hienosäätö on olennainen osa digitaalista strategiaa, joka yhdistää teknisen tietotaidon ja strategisen suunnittelun, tarjoten merkittävän edun digitaalisten julkaisijoiden taloudelliseen menestykseen ja käyttäjätyytyväisyyteen.

Oikein säädetyt aikakatkaisut nopeuttavat mainosten toimittamista ja maksimoivat mainostulot säilyttäen samalla saumattoman käyttäjäkokemuksen, mikä on avainasemassa julkaisijoiden brändin vahvistamisessa ja parempien kokemusten tarjoamisessa sivuston käyttäjille. Julkaisijoiden aktiivinen osallistuminen ja tietoisuus aikakatkaisujen säätelyn merkityksestä, yhdistettynä jatkuvaan testaukseen ja pieniin muutoksiin, mahdollistavat optimaalisen tasapainon nopeuden, tehokkuuden ja käyttäjäkokemuksen välillä, edistäen näin ohjelmallisen mainonnan tuottojen kasvua.

Jos olet Relevant yield käyttäjä, ja haluat lisätietoa aikakatkaisuihin tai muuhun testaamisen liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi. Jos et ole vielä Relevant Yield käyttäjä ja haluaisit lisätietoa kattavasta julkaisijoille suunnatusta työkalusta, mainonnan monetisoinnin tehostamiseen ja tuottojen kasvattamiseen - jätä rohkeasti yhteydenottopyyntö täällä niin jutellaan lisää.

Suvi Leino
By: Suvi Leino

Responsible for marketing and communications at Relevant Digital.

BLOGI

Uusimmat blogissa