Kategoriat Arrow

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Recent Posts

Tags: Data, Privacy, Julkaisija, Relevant Digital, Header Bidding, Ohjelmallinen, Mainonnan kohdentaminen

Päivitetty: January 16, 2024

Vuoden vaihteessa meillä Relevant Digitalilla on ollut tapana suunnata katse eteenpäin ja jakaa näkemyksiämme siitä, minkälaiselta alkanut vuosi näyttää mielestämme digitaalisen mediamyynnin ja mainonnan näkökulmasta. Mihin huomio kiinnittyy 2024 ja minkälaista kehitystä uskomme näkevämme? 

Näillä näkymin kolmannen osapuolen evästeiden tuen odotetaan viimein poistuvan vuoden 2024 loppupuolella. On selvää, että julkaisijat jatkavat erilaisten strategioiden hiomista vastatakseen evästeiden poistumisen tuomiin haasteisiin. Tämän seurauksena erilaiset tunnistetiedot (ID-ratkaisut), ensimmäisen osapuolen datan hyödyntäminen ja kontekstuaalinen kohdentaminen kasvattavat suosiotaan. Näiden lisäksi on nähtävissä toki muitakin teemoja kuten mainostoimintojen suoraviivaistaminen, inventaarin arvonkehittäminen erityisesti server-side puolella sekä vastuullisuus, joiden uskomme nousevan ajankohtaisiksi.

Jos teet töitä digitaalisen median ja erityisesti sen mainonnan parissa, mielestämme kannattaa kiinnittää huomiota nyt näihin asioihin: 

 

3P evästeettömyys - Julkaisijoiden reagoidessa kolmannen osapuolen evästeiden tuen vaiheittaiseen poistumiseen, toimiala suuntaa enemmän kohti ensimmäisen osapuolen datan käyttöä. Monet julkaisijat ovat jo ottaneet käyttöön ensimmäisen osapuolen dataa jollain tavalla, mutta toimintatapojen kehittäminen ja monipuolisempi datan hyödyntäminen ovat vahvasti useiden agendalla, jotta oman datan arvo voidaan maksimoida. Kontekstuaalinen kohdentaminen on myös osoittautunut tehokkaaksi kohdentamismenetelmäksi ilman kolmannen osapuolen evästeitä, ja uskomme sen suosion kasvavan sekä julkaisijoiden että mainostajien keskuudessa tänä vuonna entisestään.

Vuonna 2024 odotettavissa on edelleen testaamista, oppimista, suunnittelua ja päätöksentekoa myös identiteettiratkaisujen osalta. Uskomme, että julkaisijat ottavat käyttöön lisää teknologioita, jotka mahdollistavat erilaisten tunnisteiden (IDs) pysyvän tallentamisen. Tämä sisältää client-puolen 1P evästeiden lisäksi server-puolen evästeiden yhä laajemman käytön, jotka säilyvät paremmin ja mahdollistavat käyttäjäkohtaisen ID:n palauttamisen (mainos)teknologian hyödynnettäväksi, toki käyttäjän antamat luvat ja kiellot huomioiden.  

 

Yksityisyys - Vuonna 2024 odotamme yksityisyyden ja tekoälyn sääntelyn muodostuvan keskeisiksi teemoiksi. Tämä asettaa yritykset ja poliittiset päättäjät merkittävien haasteiden eteen, kun heidän on pysyttävä ajan tasalla monimutkaistuvien kansainvälisten ja kansallisten yksityisyyslakien kanssa. Tässä ympäristössä Google on ryhtynyt toimiin vähentääkseen kolmansien osapuolien evästeiden käyttöä, mikä entisestään kärjistää kilpailun ja yksityisyyden välisiä jännitteitä. Monet yritykset eivät ole vielä täysin valmiita vastaamaan kasvaviin yksityisyyden suojan vaatimuksiin.

Vuonna 2024 tullaan esittelemään uusia lakeja, erityisesti terveydenhuollon ja biometristen tietojen suojaamisen alueilla. Julkaisijoiden tietosuojastrategioissa tulee korostumaan asiakaslähtöisyys, jotta käyttäjät voivat tuntea hallitsevansa ja hallinnoivansa jakamiaan tietoja. Avoimuus, rehellisyys, käyttäjän suostumuksen pyytäminen ja ymmärryksen lisääminen ovat tässä prosessissa avainasemassa.

 

Server-side kehitys - Server-side Prebidin kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2024, ja ennustamme, että yhä useammat julkaisijat siirtyvät suosimaan kysyntälähteistä riippumattomia, neutraaleja toimijoita. Tämä suuntaus heijastuu julkaisijoiden keskittymisessä parantamaan kykyjään testata ja optimoida Prebid-ratkaisujaan, tasapainotellen client-side ja server-side toteutusten välillä.

Server-side toteutusten suosio ei perustu pelkästään sen tarjoamiin etuihin, kuten nopeampaan latausaikaan ja mahdollisuuteen lisätä useampia SSP-kumppaneita, vaan myös kykyyn käsitellä tulevaisuuden haasteita, kuten yksityisyydensuojaan ja kolmannen osapuolen evästeiden poistumiseen liittyviä kysymyksiä.

Lisäksi server-side tarjoaa ainoan toteutusvaihtoehdon header biddingille tietyissä mediaympäristöissä, kuten Connected TV:ssä (CTV), digitaalisessa ulkomainonnassa ja sovelluspohjaisissa ympäristöissä, jotka eivät perustu web-selaimeen.

 

Reaali-aikainen analytiikka - Vuonna 2024 uskomme, että monet julkaisijat pyrkivät hallinnoimaan kysynnän lähteitään ja mainonnan myyntikanaviaan entistä tehokkaammin. Keskeisessä roolissa tässä kehityksessä ovat reaaliaikaiset analytiikkatyökalut. Nämä työkalut tarjoavat mahdollisuuden seurata jatkuvasti keskeisiä mittareita ja teknistä suorituskykyä, mikä auttaa julkaisijoita maksimoimaan myyntipotentiaalinsa.

Reaaliaikaisen analytiikan hyödyntäminen mahdollistaa parhaiten suoriutuvien resurssien tunnistamisen ja perusteltujen päätösten tekemisen. Näemme, että vuonna 2024 monet julkaisijat tulevat etsimään parempia keinoja seurata mainonnan myyntisuoritustaan, ei pelkästään tuottojen kasvattamiseksi, vaan myös turvatakseen tulonsa yllättävissä (markkina)tilanteissa.

 

Jatkuva testaaminen - Teknologian ja kuluttajakäyttäytymisen jatkuvasti muuttuessa, julkaisijoiden on tärkeää pysyä ajan hermolla testaamalla ja optimoimalla strategioitaan pysyäkseen kilpailukykyisinä.

Perusasiat, kuten kohdentaminen, tekniset toteutukset, strategisesti sijoitellut mainospaikat ja optimaaliset mainosmuodot, voivat olla avainasemassa mainosinventaarin laadun ja siten kysynnän kasvattamisessa. Myös hyvin näkyvät mainokset voivat nostaa eCPM-hintoja ja houkutella lisää mainostajia sivustoille. Jopa pienet muutokset voivat tuoda merkittävää lisäarvoa.

Vuonna 2024 uskomme julkaisijoiden jatkavan innovatiivisten ja tehokkaiden menetelmien etsintää mainosinventaarin arvon kehittämiseksi, testaten erilaisia asetuksia, lähestymistapoja ja innovaatioita, tuottaen arvoa mainosinventaarille.

 

Ohjelmallinen - Vuonna 2024 odotamme ohjelmallisen mainonnan saavan lisävauhtia Connected TV:n, audion ja tekoälyn kehityksestä. Kestävyys ja toimitusketjun läpinäkyvyys ovat nousemassa yhä tärkeämmiksi teemoiksi myös ohjelmallisen osalta. Tekoälyn rooli kasvaa, tuoden tehokkuutta ja uusia innovaatioita.

Ohjelmallisen mainonnan kyky mukautua nopeasti muuttuviin taloudellisiin tilanteisiin tekee siitä erityisen tärkeän vaihtoehdon mainostajille. Myös energiatehokkuus tulee olemaan keskeinen osa suorituskyvyn mittausta ja arviointia. Näin ollen ohjelmallisen mainonnan vuoden 2024 keskeisiksi avainsanoiksi ennustamme nousevan Connected TV:n, tekoälyn ja kestävän teknologian, jotka ohjaavat mainonnan alan kehityksen suuntaa.

 

In-app monetisointi - Vuonna 2024 odotamme in-app monetisoinnin suosion kasvavan merkittävästi. Tämä johtuu mobiilisovellusten käytön jatkuvasta kasvusta ja kehittyneiden teknologioiden, kuten Prebidin, tarjoamista mahdollisuuksista kysyntälähteiden kilpailutuksen ja läpinäkyyden suhteen. Sovellusten sisäinen mainonta tarjoaa parempaa kohdennettavuutta ja tehokkaampia tuloksia, houkutellen yhä enemmän mainostajia ja sijoittajia kasvavaan markkinaan. Tämän seurauksena julkaisijat voivat odottaa korkeampia tuottoja ja parempaa käyttäjäkokemusta, kun mainonta sovelluksissa muuttuu entistä intuitiivisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.

 

Tehokkuus ja vastuullisuus -  Vuonna 2024 tehokkuuden ja erityisesti vastuullisuuden rooli päätöksenteossa korostuu entisestään. Mainonnan myynnin parissa toimivat yritykset investoivat strategisesti mainosmyynnin kehittämiseen. Tehokkaan mainosmyynnin ytimessä on olennaisen myyntidatan ja muiden mittareiden saatavuuden varmistaminen kaikille sidosryhmille, AdOpsista johtoon saakka. Läpinäkyvyys mahdollistaa tarkemman päätöksenteon ja myynnin kasvu mahdollisuuksien tunnistamisen.

Työkaluja, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen näkemyksen ja helpottavat erilaisten testien, kuten biddereiden, hinnoittelun ja teknisten toteutusten suorittamista, hyödynnetään yhä enemmän. Lisäksi, kestävän kehityksen ja tekoälyn merkitys kasvaa ja ne tulevat olemaan keskeisiä tekijöitä myös potentiaalisten kumppaneiden valinnassa. Ympäristövastuullisuuden auditoinnit lisääntyvät, ja uskoisimme, että yhä useampi teknologia- ja mediayritys tulee avoimesti raportoimaan hiilijalanjälkensä. 

 

Retail-media - Vuonna 2023 retail-media-segmentti kasvoi yli 10 miljardilla dollarilla, nousten 9,8 % ja saavuttaen 119,4 miljardin dollarin kokonaiskulutuksen. Vuodelle 2024 ennakoidaan segmentin kasvavan 8,3 %. Kauppojen sisäisen median arvon tunnistaminen ja fyysisten kauppojen yhdistäminen digitaaliseen mainontaan tulevat luultavimmin korostumaan. Tämä kehitys näkyy erityisesti videoiden käytön lisääntymisenä retail-mediassa, mikä tekee kivijalkakaupoista älykkäämpiä ja analytiikkavetoisempia, joka johtaa kasvavaan kiinnostukseen myös mainostajien keskuudessa. 

 

Listaus ei ole kaiken kattava, mutta yhteenvetona voisi sanoa, että vuonna 2024 etsitään ja rakennetaan vaihtoehtoisia tapoja kohdentaa mainontaa sekä pyritään hyödyntämään dataa yhä monipuolisemmin, sopeudutaan käyttäjien yksityisyyttä suojaaviin säätelyihin, parannetaan operatiivista tehokkuutta ja mahdollisuuksia uusien lähestymistapojen testaamiseen mediamyynnissä, seurataan miten CTV, retail-median suosion kasvu vaikuttaa markkinaan sekä kiinnitetään entistä enemmän huomiota hiilijalanjälkeen.

Suvi Leino
By: Suvi Leino

Responsible for marketing and communications at Relevant Digital.

 

Uusimmat blogissa: