Kategoriat

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Viimeisimmät

Tags: Julkaisija, Header Bidding, Ad Serving, Ohjelmallinen, Tuottojen kasvattaminen, Relevant Yield

Päivitetty: January 15, 2024

Nykypäivän digitaalisen mainonnan alalla, jolla on merkittävä 700 miljardin dollarin markkina-arvo, on yhä kasvava vastuu hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

As You Sow -järjestön raportin mukaan monet suuret yhtiöt, mukaan lukien mainosalaa edustavat yritykset, eivät ole vielä saavuttaneet tarvittavia päästövähennyksiä Scope 3 -luokassa, joka käsittää yrityksen arvoketjussa syntyvät epäsuorat päästöt. Myös ohjelmallisen mainonnan osalta on tärkeä tarttua toimeen ja kiinnittää enemmän huomiota ympäristövaikutuksiin, etsien aktiivisesti käytännön keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Olennaista on aloittaa edes pienistä askeleista ja tehdä tietoisia valintoja. Julkaisijoiden rooli on keskeinen, kun tavoitteena on kehittää ohjelmallista mainontaa ja mainostoimintoja energiatehokkaammiksi. Tässä yhteydessä on syytä tutkia ja soveltaa monipuolisia keinoja omien toimintatapojen kehittämiseksi. Prosessien ja resurssien huolellinen suunnittelu ja optimointi ovat avainasemassa liiketoiminnan menestyksen ja ympäristövastuullisuuden saavuttamisessa.

Kokosimme tähän tekstiin, joitakin huomioitavia keinoja, joiden avulla voit päästä eteenpäin energiatehokkaamman mainonnan myynnin ja mainostoimintojen saavuttamiseksi.

 

Käytännön toimenpide-ehdotuksia julkaisijoille:

 

Tarpeettomien SSP:ien karsiminen - Julkaisijoiden on tärkeää suorittaa perusteellinen arviointi käyttämistään teknologioista ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan. Supply Side Platformien arvottaminen pätee erityisesti niihin, jotka myyvät mainontaa ohjelmallisesti. Alalla on monia toimijoita, ja Supply Side Platformien (SSP) suhteen voi olla haasteellista määrittää, mitkä niistä tuovat todellista lisäarvoa ja mistä luopuminen voisi olla energiatehokkaampi vaihtoehto.

Auditointia tehtäessä julkaisijat ja muut mainonnan myyjät voivat hyötyä merkittävästi erilaisista analytiikkatyökaluista, kuten kehittämästämme Relevant Yield -ratkaisusta. Tämä työkalu tarjoaa syvällistä tietoa eri SSP:iden suorituskyvystä. Relevant Yieldin avulla julkaisijat voivat tunnistaa ne kumppanit, jotka todella tuovat lisäarvoa kasvuun ja säilyttävät korkeat CPM (Cost Per Mille) -tasot. Tehokkaasti hyödynnettynä Relevant Yield mahdollistaa tarpeettomien kumppanien tunnistamisen ja poistamisen, vähentäen energiankulutusta ja turhien mainoskutsujen määrää.

 

Tehokas kokonaisuus - SSP:iden lisäksi on tärkeää tarkastella mainosmyynnin kokonaisuutta myös laajemmin energiatehokkuuden näkökulmasta.

On suositeltavaa analysoida, sisältääkö sivustosi mainospaikkoja, jotka eivät tarjoa olennaista lisäarvoa liiketoiminnalle. Voitko harkita esimerkiksi staattisten mainosmuotojen suosimista, jotka kuluttavat vähemmän energiaa verrattuna energiaintensiivisiin videomainoksiin?

Käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi kannattaa välttää liiallisia tai raskaita mainoksia, jotka voivat hidastaa myös sivuston toimivuutta. Tämä saattaa pidentää kävijöiden aikaa sivustolla ja parantaa heidän sitoutumistaan tarjoamaasi sisältöön, mikä voi edistää mainostulojen kasvua.

Tehokas kokonaisstrategia edellyttää kattavaa analyysiä ja vaihtoehtojen kokeilua, mutta voi tuoda merkittävää hyötyä niin energiatehokkuuden kuin mainostulojenkin näkökulmasta. Mainonnan monitorointiin ja analyysiin on tarjolla monipuolisia työkaluja. Myös Relevant Yield mahdollistaa datan tarkan analysoinnin sekä sivustokohtaisesti että mainospaikkakohtaisesti, helpottaen mm. mainospaikkojen näkyvyyden ja täyttöasteen seurantaa arvon määrittämiseksi.

 

Testaaminen - Ohjelmallisen mainonnan energiatehokkuuden kehittäminen on dynaaminen ja jatkuvasti kehittyvä prosessi, joka edellyttää toistuvaa testausta ja uuden oppimista. Julkaisijoiden on tärkeää säilyttää joustavuutensa ja hyödyntää uusimpia menetelmiä sekä strategioita, jotka aidosti vähentävät digitaalisen mainonnan energiankulutusta. On välttämätöntä, että nämä toimenpiteet eivät jää vain suunnitelmiksi, vaan niitä kehitetään aktiivisesti käytännön palautteen ja mittaustulosten perusteella.

Tämä lähestymistapa mahdollistaa julkaisijoiden toimia aktiivisina edelläkävijöinä digitaalisen mainonnan ympäristövaikutusten vähentämisessä, keskittyen konkreettisiin, mitattaviin tuloksiin. Relevant Yield tarjoaa alustan, jossa julkaisijat voivat testata erilaisia lähestymistapoja ja arvioida niiden vaikutuksia tarkasti. Jatkuvan kokeilun ja mukautumisen prosessi edistää innovatiivisuutta ja valmiutta muutoksiin, muodostaen keskeisen osan kestävyyspyrkimyksissä.

 

Operatiivinen tehokkuus - Myös operatiivisen tehokkuuden kehittäminen mainostoiminnoissa on kriittistä, kun tavoitellaan energiatehokkuuden parantamista. Käytännössä tämä tarkoittaa mainostoimintojen prosessien ja resurssien jatkuvaa optimointia.

Esimerkiksi automatisoimalla toistuvia tehtäviä, kuten datan analysointia ja raportointia, teknologian – kuten Relevant Yieldin – avulla, voidaan vähentää manuaalisen työn tarvetta. Tämä ei ainoastaan lisää työtehokkuutta, vaan myös vähentää järjestelmien energiankulutusta, kun tehtävät suoritetaan nopeammin ja tehokkaammin. Prosessien edes osittainen automatisointi ei ainoastaan vähennä manuaalisen työn tarvetta vaan vapauttaa myös resursseja tuottavampaan toimintaan.

Tuottojen seurannan lisäksi julkaisijat voivat harkita myös Prebidin käyttöönottoon ja hallintaan tarkoitettuja työkaluja, sillä niiden avulla koodausosaamisen tarve vähenee ja tehtävistä voidaan suoriutua helpommin. Energiansäästöä voidaan ajatella myös siitä näkökulmasta, että hyödyntämällä olemassa olevia ratkaisuja, kuten Relevant Yieldiä, ei julkaisijan tarvitse ylläpitää omia sisäisiä resursseja header biddingin ylläpitoon ja sen suorituskyvyn kehittämiseen.

 

Tiimin kehitys - Panostaminen ympäristötietoisuuteen voi olla julkaisijoille strateginen liike. Kun tiimejä varustetaan tietämyksellä ja resursseilla, jotka keskittyvät kestäviin käytäntöihin, julkaisijat voivat luoda työympäristön, jossa energiatehokkaat strategiat eivät ole pelkästään suositeltavia, vaan myös olennainen osa päätöksentekoprosessia. Tämä lähestymistapa menee pidemmälle kuin ympäristöstandardien noudattaminen; se käsittää kulttuurin luomisen, johon jokainen tiimin jäsen on tietoinen ja osallistuu aktiivisesti, vähentäen digitaalisen mainonnan toimintojen ympäristövaikutuksia.

Tarjoamalla tiimeille tarvittavat työkalut ja tiedon varmistetaan, että energiatehokkaita strategioita toteutetaan jatkuvasti ja niitä parannetaan, mikä osoittaa sitoutumisen kestävyyteen ja voi saada myönteisen vastaanoton sidosryhmiltä, mukaan lukien mainostajat, kuluttajat ja laajempi yhteisö.

 

Yhteenvetona

Kestävyyden saavuttaminen on yhteisöllinen prosessi, joka käsittää yksittäisten toimijoiden panokset ja laajemman yhteistyön.

Merkittävä muutos, erityisesti ekologisuuden saralla, vaatii kaikkien osallistumista, oppimista ja pieniä, mutta johdonmukaisia askeleita yhteisten tavoitteiden suuntaan. Ymmärrämme, että tehtävän laajuus voi tuntua ylivoimaiselta, mutta muutoksen avain on aloittaa pienistä, konkreettisista teoista, jotka ohjaavat kohti ympäristöystävällisempiä käytäntöjä. Jokainen harkittu valinta, jonka teemme, tuo meidät lähemmäs tulevaisuutta, jossa ympäristön hyvinvointi on vähintään yhtä tärkeää kuin taloudellinen menestys. 

Suvi Leino
By: Suvi Leino

Responsible for marketing and communications at Relevant Digital.

BLOGI

Uusimmat blogissa