Kategoriat

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Viimeisimmät

Tags: Julkaisija, Header Bidding, Ohjelmallinen, Tuottojen kasvattaminen, Relevant Yield

Päivitetty: January 11, 2024

Header bidding on mainonnan ohjelmallisen myynnin tekniikka, jonka avulla julkaisija tarjoaa mainosnäyttöä samanaikaisesti usealle taholle ennen kuin mainoskutsu lähetetään julkaisijan palvelimelle. Ideana on että mainosnäyttö voidaan myydä sille lähteelle, joka maksaa siitä parhaan hinnan. Näin toimimalla voidaan vaikuttaa mainosinventaarista saataviin tuottoihin.

Yli 70% julkasijoista käyttää Header biddingia ohjelmallisen mainosmyynnin eCPM hintojen nostamiseksi, täyttöasteen parantamiseksi sekä tuottojen maksimoimiseksi.

Header biddingin avulla voidaan vaikuttaa mainonnan tuottoihin, mutta samaan aikaan seuranta, raportointi ja optimointi saattaa muuttua haastavammaksi ja viedä enemmän aikaa. Keräsimme tähän tekstiin tärkeimpiä mittareita, joista on hyvä lähteä liikkeelle kun halutaan varmistua oman Header bidding toteutuksen suorituskyvystä ja optimaalisesta tuotoista.

 

Viisi mittaria, joita kannattaa Header Bidding toteutuksessa seurata:

  • eCPM - eCPM eli effective cost-per-mille kertoo julkaisijalle jokaista myytyä tuhatta mainosnäyttöä kohden kertyneen tulon. eCPM on yksi yleisimmistä digitaalisen mainonnan arvon mittareista ja sitä käytetään laajasti myös Header bidding toteutuksen tuottojen seurannassa ja raportoinnissa. Yksinkertaistettuna mitä korkeampi eCPM sitä arvokkaampi inventaari. eCPM:ään vaikuttavat kuitenkin monet tekijät kuten sivuston laatu, turvallisuus ja tietysti myös mainosnäyttöjen kysyntä kyseisellä sivustolla.
  • Täyttöaste (Fillrate) - Täyttöaste lasketaan jakamalla vastattujen mainoskutsujen määrä lähtetyillä mainoskutsuilla. Se kertoo siis kuinka iso prosentuaalinen määrä mainosnäytöistä on myyty. Jos täyttöaste pysyy matalana tarkoittaa se, ettei mainosinventaarillasi ole kysyntää. Tähän voi johtaa monet syyt kuten liian korkea pohjahinta, tekniset ongelmat tai se ettei mainosinvenraarisi täytä mainonnaostajan vaatimuksia esimerkiksi viewabilityn, brändin turvallisuuden tai laadun suhteen.
  • Tulot kumppaneittain (Revenue per SSP) - Tämä mittari kertoo sinulle yksittäisen SSP:n tuoton. Kysyntäkumppaneiden lisääminen ja määrän arvionti on tärkeää tuottojen kannalta. Liian monen lähteen lisääminen voi nostaa keskimääräistä viivettä ja tarjousten aikakatkaisuja. Toisaalta, jos lähteitä on liian vähän voi se johtaa mainosjakaumasi heikkoon kilpailutukseen. Paras tapa on koittaa löytää tasapaino tuottojen määrän ja hyvä käyttäjäkokemuksen suhteen. Seuraamalla tuloja kysynnäinlähteittäin huomaat mitkä niistä suorittavat hyvin ja minkä kanssa on ongelmia ja näin ollen havaitset myös mahdolliset optimointitarpeet.
  • Tarjous- ja voittosuhde (Bid & Win rate) - Bid rate ilmaisee kuinka usein mainostaja tekee tarjouksen vastauksena mainoskutsuun. Alhainen bid rate saattaa viestiä toteutuksen teknisistä ongelmista tai ongelmista mainonnan ostajan puolella. Voit tarkkailla bid ratea havaitaksesi heikoimmin suorittavia kysynnänlähteitä (SSP). Win rate osoittaa, miten tietty kysynnänlähde suoriutuu kilpailusta suhteessa muihin. Jos voittoprosentti on alhainen kannattaa pohtia, onko heidän mukanaan pitäminen järkevää, myös sivuston latausnopeuden näkökulmasta.
  • Tarjouksen viive (Bid latency) - Bid latency antaa mahdollisuuden tarkastella kysynnänlähteitä (SSP) sen mukaan kuinka nopeita tai hitaita ne ovat keskimäärin. Lähteet, joissa on korkea keskimääräinen tarjousviive, voivat teettää pullonkaulan tekniseen toteutukseen. Bid latecya seuraamalla huomaat mitkä kysyntäkumppaneista hidastavat suorituskykyä ja aiheuttavat eniten aikakatkaisuja (time-out) ja ryhtyä toimenpiteisiin niiden suhteen.

Jos käytössäsi on useita SSP:tä voi näiden mittarien seuraaminen olla haastavaa, sillä jokaisella niistä on omat käyttöliittymänsä. HB Analyticsin avulla voit helposti seurata kaikkia näitä mittareita ja paljon muuta yhdessä paikassa eli kirjautumalla ainoastaan yhteen järjestelmään.

 

HB Analytics tekee seurannasta ja optimoinnista helppoa

HB Analytics lisää arvoa julkaisijoille ja myyntiyhtiöille seuraamalla Header bidding -asetuksia, varmistaen toteutuksen tehokkaan toiminnan ja tarjoten uusia näkökulmia tuottojen optimointiin.

  • Seuraa reaaliajassa miten Header bidding toteutus suorittaa.
  • SSP, kumppani ja mainospaikka tason seuranta mahdollistaa helpon optimoinnin ja teknisten virheiden tarkkailun.
  • Hälytykset kertovat sinulle välittömästi, jos toteutuksessa on ongelmia - mahdollisuus nopeaa reakointiin suojelee tuottojasi.

HB Analyticsin avulla voit seurata kaikkia Prebidin mittareita: Gross Revenue, Pageviews, Adunit Requests, Impressions (Rendered), Winning Bids, Bid requests, Cancelled Bids, Avg. Response ms, Avg. Rendered ms, Timed out bids, No bid responses, Bid responses, Failed renderings, Browser, OS, Platform, eCPM, AdUnit eCPM, Pageview eCPM, Timed out Bids%

Tai lue lisää: Relevant Yield

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää palveluistamme voit jättää yhteydenottopyynnön täällä.

Suvi Leino
By: Suvi Leino

Responsible for marketing and communications at Relevant Digital.

BLOGI

Uusimmat blogissa