Kategoriat

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Viimeisimmät

Tags: Julkaisija, Header Bidding, Ad Serving, Ohjelmallinen, Tuottojen kasvattaminen, Relevant Yield

Päivitetty: September 1, 2022

Erityisesti mediatilan myynnistä tuloja saavat julkaisijat pyrkivät jatkuvasti kehittämään ja löytämään uusia keinoja digitaalisen mainonnan tuottojen kasvattamiseksi. Uusia trendejä ja innovaatioita tulee ja menee. Joskus voi olla vaikeaa erotella jyvät akanoista kun pohditaan, mistä on oikeasti hyötyä, mitä kannattaa lähteä testaamaan ja viemään käytäntöön. Mediat ja sivustot ovat erilaisia ja kaikki ratkaisut ei sovi kaikille, mutta yleensä parhaimpiin tuloksiin mainonnan myynnissä yltävät ne, jotka rakentavat jatkuvan testauksen ja innovoinnin mahdollistavat puitteet ja toimintakulttuurin.  

Relevant Digital on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka työskentelee globaalisti julkaisijoiden ja erilaisten mainosmyynti organisaatioiden kanssa. Julkaisijoita varten olemme kehittäneet Relevant Yieldin, jonka avulla julkasijat voivat hallita ja optimoida mainosteknologioita sekä yhdistää kaiken tärkeän myyntidatan yhteen käyttöliittymään päätöksenteon helpottamiseksi.

Relevant Yieldin avulla julkaisijat kehittävät ja tehostavat mainosmyynnin prosesseja, kasvattavat mainonnan tuottoja sekä mahdollistavat kustannossäästöt päivittäisissä tekemisessä kun erilaiset ylläpitotehtävät ja testaaminen käyvät helposti.

Relevant Yield on neutraali teknologia, joka joka ei automaattisesti suosi tai optimoi yksittäisiä kysynnänlähteitä, vaan sen sijaan keskitty parhaan mahdollisen kokonaismyynnin saavuttamiseen ja läpinäkvyyteen. Relevant Yieldiä käyttävät adops-tiimit, myynnin- ja tuottojen kehityksestä vastaavat henkilöt, johto sekä tietysti myös mainonnan myyntitiimit. 

Relevant Digital on itsenäinen yritys, jonka missio on kasvattaa julkaisijoiden digitaalisten palveluiden tuottoja, ja tätä missiota olemme toteuttaneet jo 10 vuotta. Markkinoilta yhdessä asiakkaidemme kanssa oppimaamme perustuen, haluamme jakaa sinulle muutamia kokemuksiamme ja vinkkejä digitaalisen mainonnan optimointiin sekä ajankohtaisiin trendeihin liittyen. Lisäksi kerromme, miten Relevant Yield auttaa julkaisijoita rakentamaan jatkuvan kasvun ja oppimisen toimintakulttuuria.

 

Lisää mainostajia panostamalla laatuun

Mainospaikkojen näkyvyyteen panostaminen on ajankohtaista aina. Erityisen ajankohtaisen siitä tekee se, että mainonnan ostajat ovat entistä valveutuneempia ja vaativampia. Jos aikaisemmin hyvänä tasona pidettiin 60% näkyvyyttä (viewability) niin nyt tavoite kannattaa asettaa lähemmäksi 80%:ia.

Olemme huomanneet, että mainospaikkojen näkyyden parantaminen lisää merkittävästi sivustosta kiinnostuneiden mainostajien määrää sekä mahdollistaa korkeamman hintatason saavuttamisen (eCPM). Relevant Yieldin kaltainen työkalu auttaa tunnistamaan kehityskohteita, seuraamaan mainospaikkojen näkyvyyden kehitystä sekä laadun parantumisen vaikutusta ostajien määrään, hintatasoon ja kokonaismyyntiin. Erään julkaisijan mainospaikkojen näkyvyyttä lähdettiin parantamaan helmikuussa 2022, jolloin näkyvyys oli 57%. Helmikuussa mainostajia sivustolla oli 6480. Huhtikuussa mainospaikkojen näkyvyys oli noussut 73,7%:iin ja mainostajia sivustolla oli 10203.

Oheisista graafeista näet myös, minkälainen vaikutus muutoksella oli tuottoihin, eCPM:ään ja RPM:ään. 

 

Lisää mainostajia panostamalla laatuunLisää mainostajia panostamalla laatuun

Tuloksista nähdään, että mainospaikkojen näkyvyyden parantumisella on ollut suuri vaikutus tuottojen kannalta. Suosittelemme seuraamaan ostajien käyttäytymistä ja testaamisen kautta löytämään tasapainon mainosinventaarin laatua ajatellen. Lisää mainospaikkojen näkyvyydestä voit llukea täältä.

 

Ad-refresh eli mainoksen päivittäminen yhden sivulatauksen aikana

Ad-refresh on hyödyksi erityisesti niillä sivustoilla ja sisällöissä, jossa kävijät viettävät enemmän aikaa. Tälläisia usein ovat mm. uutiset, urheilu ja videosisällöt. Ad-refresihilla tarkoitetaan useamman mainoksen lataamista mainospaikalle saman sivulatauksen aikana vuorotellen. Eli vaikka kävijä pysyy samalla sivulla, päivittyy sivun mainospaikalle useampi eri mainos. Ad-refreshin avulla voidaan kasvattaa mainosinventaariin määrää ja näin vaikuttaa myös mainonnasta saataviin tuottoihin, sekä myös mainosten näkyvyyteen sivustolla, koska mainos päivitetään vain silloin, jos mainospaikka on näkyvillä. 

Ad-refresh eli mainoksen päivittäminen yhden sivulatauksen aikanaMyynnin kasvun kannalta on tärkeää, että koko huutokauppa, kattaen kaikki vendorit Prebidistä Amazoniin kilpailutetaan uudelleen. Joissain tapauksissa on järkevä rajoittaa ad-refresh ainoastaan ohjelmallisen kampanjoihin. Silloin on paikallaan Relevant Yieldin kaltainen työkalu, jonka avulla voidaan hallita mm. mainosten uudelleen latautumista mainospaikkakohtaisesti, latausväliä (aika), latauskertoja sekä minimiä, mikä mainoksen näkyvyyden on oltava ennen uuden mainoksen lataamista. Lue lisää ad-refreshistä täältä.

 

Mainonnan kohdentamisen tulevaisuus

Mainonnan kohdentaminen ja sen tulevaisuus on pysynyt pitkään kuumana aiheena, kun eri tahot pohtivat, mitä tulee tapahtumaan kolmannen osapuolen evästeiden poistumisen jälkeen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulevaisuudessa kohdistaminen tulee tapahtumaan ensisijaisesti ensimmäisen osapuolen dataa, jaettuja tunnisteita sekä kontekstuaalisuutta hyödyntäen.

Teknisesti yksi vahvimmista keinoista tulee olemaan ensimmäisen osapuolen data. Mutta jopa suurimmat julkaisijat tulevat kohtaamaan haasteita riittävän datamäärän suhteen,  ja pienemmille toivotun mittakaavan saavuttaminen tulee olemaan todennäköisesti erittäin haastavaa, kenties jopa mahdotonta.

Kontekstuaalisesta, eli asiayhteyteen kohdentamisesta on tullut viime aikoina jälleen muodikasta. Kolmas kiinnostava ja kasvava trendi on jaetut tunnisteet (shared ID). Emme tiedä vielä tulevatko selaimet tukemaan tulevaisuudessakin vielä jaettuja tunnisteita, mutta näyttää siltä, että ne saattavat tuoda lisäarvoa digitaalisen mainonnan ekosysteemille.

Mainonnan kohdentamisen tulevaisuusJaettuihin tunnisteisiin liittyen olemme toteuttaneet laajamittaista pilottia yhdessä  julkaisijoiden, ID5:n, Piano DMP:n ja Adfromin DSP:n kanssa. Tulokset ovat olleet positiivisia niin julkaisijoille kuin mainostajillekin. Tavoitettavuus Safarissa ja Firefoxissa on parantunut merkittävästi kun kolmannen osapuolen evästeiden sijaan kohdennukset on tehty ID5:n tunnisteita hyödyntäen. Myös tuotoissa on ollut nähtävissä selkeää (noin 10%) kasvua. Julkaisijan kannattaa siis ehdottomasti tutustua myös tähän mahdollisuuteen. Relevant Yieldin kaltaisen työkalun avulla jaettujen tunnisteiden käyttöönotto, testaaminen ja niiden toimivuuden mittaaminen käy helposti. Lisää aiheesta löydät mm. täältä.

 

Jatkuva pohjahinnan (floor-price) optimointi

Mainonnan optimointi on jatkuva oppimisprosessi ja uusien ideoiden testaaminen ja hyödyntäminen voi olla hyvinkin hedelmällistä tuottojen kannalta. 

Yksi hyödyllinen idea on optimoida pohjahintoja yleisöön perustuen. Osa asiakkaistamme optimoi hintoja kävijöiden maantieteelliseen sijaintiin perustuen. Esimerkiksi kotimarkkinoilta tuleva yleisö saattaa olla paikallisen mainostajan silmissä arvokkaampaa kuin kansainväliset kävijät. Alueittain vaihtelevia pohjahintoja kannattaa testata erityisesti niiden julkaisijoiden, jotka tavoittavat laajasti yleisöä esimerkiksi ympäri maailmaa. Jos julkaisijat pystyvät tunnistamaan kävijän maantieteellisen sijainnin, tarjoaa Relevant Yield ratkaisun pohjahintojen asettamiseen tähän tietoon perustuen. Myös sisältöluokkiin perustuva pohjahinnoittelu saattaa olla järkevää eli esim. talousuutiset saattavat olla paikallisuutisia “arvokkaampia”.

Jatkuva pohjahinnan (floor-price) optimointiToinen kiehtova näkökulma on eri ostojärjestelmien (DSP) käyttäytyminen. Niiden tavoitteena on luonnollisesti ostaa mainosinventaaria mahdollisimman edullisesti. Eläessämme ekosysteemissä missä yhden DSP:n markkinaosuus on merkittävästi muita suurempi, kattaen suuren määrän mainostajia, saattaa olla mahdollista, että aktiivisella hintojen optimoinnilla saadaan aktivoitua kyseisen DSP:n paremmin maksavat mainostajat sivuston ostajiksi. Optimaalisten hintatasojen hakeminen on mielekästä kun käytössä on Relevant Yieldin kaltainen työkalu, jolla pohjahintojen testaaminen ja vaikutuksen seuranta on helppoa.

 

Prebid Mobile

Olemme huomanneet, että useat julkaisijat kamppailevat mobiilisovellusten kaupallistaminen kanssa. Osittain tämä varmasti johtuu siitä, että sovellusinventaarin kaupallistamisen mahdollistavia skaalautuvia teknologioita ei ole ollut tarjolla. Mutta hyvä uutinen on se, että asiat ovat menossa parempaan suuntaan. Meillä on useampia asiakkaita, jotka hyödyntävät Relevant Yieldin avulla prebidiä mobiiliapplikaatioissa ja ovat saavuttaneet sen avulla hyviä tuloksia.

Prebidin hyödyntäminen sovelluksissa vaatii Prebid server-side toteutuksen hyödyntämistä. Relevant Yieldin tukee täysin myös Prebid server-side -ratkaisua mahdollistaen sovellusten tehokkaamman kaupallistamisen.  Halutessasi voit lukea lisää Prebid-serveristä täältä.

 

Mutta kaikkein tärkeimpänä...

Kuten todettu, trendejä tulee ja menee ja vain osa jää elämään. Mutta miten voit rakentaa kestävää ja innovatiivista mediamyynnin kulttuuria, joka mahdollistaa jatkuvan kasvun?

Tuskin kukaan sitä odottaakaan, mutta valitettavasti tähän ei löydy yhtä helppoa yksittäistä ratkaisua. Mainostuottojen kasvattaminen ja median kaupallinen kehittäminen on jatkuvaa kovaa, mutta myös hauskaa työtä. Itse lähtisimme liikkeelle, kiinnittämällä huomiota ainakin näihin asioihin:

  • Mahdollista jatkuva ketterä testaus ja optimointi
  • Vapauta resurssit manuaalisesta työstä esim. raportoinnista kaupallistamiseen
  • Varmista, että kaikilla mainonnan myyntiin osallistuvilla on käytössä tarvittava data aina Adopsista myynnin johtoon. Joillekin se voi tarkoittaa SSP-kohtaista detaljitason raportointia kun taas toisille mainostajakohtaisen myynnin seuraamista.
  • Pidä huoli, että sinulla on motivoituneita ja uteliaita työntekijöitä ja heillä on tarvittavat työkalut uusien innovaatioiden testaamiseen ja hyödyntämiseen. 

 

Nämä ovat teemoja, joiden parissa teemme Relevant Digitalilla töitä päivittäin ja tuemme julkaisijoita kehitystyössä Relevant Yieldin ja oman osaamisemme avulla. 

Relevant Yield on markkinan kattavin ja tehokkain ratkaisu mainostulojen maksimoimiseksi. Relevant Yield tarjoaa yhdessä järjestelmässä riippumattoman Header Biddingin hallinnan ja analytiikan sekä kaikki myynnin lähteet kattavan raportoinnin. Relevant Yieldn avulla myynti- ja adops-tiimit voivat tehostaa prosessejaan ja hyötyä samalla kustannussäästöistä ja kasvavista mainostuotoista.  

Relevant YieldLue lisää Relevant Yieldista täältä tai tilaa ilmainen konsultointi täältä. Jos mainosmyynnin kehitystarpeet eivät juuri nyt ole ajankohtaisia sinulle, voit  myös hypätä mukaan uutiskirjeemme tilaajaksi, niin pysyt halutessasi mukana menossa.

Suvi Leino
By: Suvi Leino

Responsible for marketing and communications at Relevant Digital.

BLOGI

Uusimmat blogissa